Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Územní plán obce

Územní plán obce byl schválený zastupitelstvem obce 4. dubna 2016, zveřejněný byl na úřední desce od 20. dubna do 5. května, účinnosti nabyl 5. května 2016

Textová část ÚP
Odůvodnění ÚP
Základní členění
Hlavní výkres
VPS
Etapizace
Koordinační výkres
Širší vztahy
ZPF
Doprava
Vodní hospodářství
Energetika