Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Odpadové hospodářství

Gestor: Jiří Staněk, DiS.

Upozornění: informace zde uvedené se týkají pouze fyzických osob - občanů. Podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním podnikat) se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Komunální (domovní) odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob - domácností na území obce. Jedná se zejména o odpad tříděný, biologicky rozložitelný a směsný (zbytkový). Svoz komunálního odpadu na území obce Bašť zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. (dříve působící pod jménem .A.S.A.).

 

Směsný (zbytkový) odpad

Směsný odpad již nelze dále třídit. K jeho ukládání jsou určeny sběrné nádoby - popelnice černé barvy, které jsou vyváženy každý čtvrtek v brzkých ranních hodinách. Na popelnici musí být viditelně umístěna nálepka prokazující úhradu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a nádoba musí být pro účel svozu umístěna na přístupném místě.

V roce 2017 je poplatek hrazen na základě smluvního vztahu s obcí (stejně jako v předchozích letech). Jeho výše je závislá na objemu sběrné nádoby a četnosti svozu:

  • popelnice 80 l.: týdenní 1850,- Kč / čtrnáctidenní 1400,- Kč / sezónní 1500,- Kč
  • popelnice 120 l.: týdenní 2200,- Kč / čtrnáctidenní 1600,- Kč / sezónní 1850,- Kč
    Samostatně žijícím důchodcům s trvalým bydlištěm v Bašti bez věkového omezení je poskytnuta sleva ve výši 500,- Kč. Samostatně žijícímu seniorskému manželskému páru pak sleva 700,- Kč.

Poplatky bylo možné platit do 1. března 2017.

  

Tříděný odpad

Do barevných sběrných nádob - kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci umístěny na několika stanovištích, je možné odevzdávat papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Krabice a plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netříděný) nebo jiné předměty.
Jak správně třídit - www.jaktridit.cz

Kdy se v Bašti vyvážejí kontejnery? - přehled

 

Individuální sběr plastů z domácností

Zkušební provoz individuálního sběru plastů z domácností byl zahájen 13. února 2017. Zájemci o žlutou popelnici o objemu 120 litrů si mohou službu objednat osobně na obecním úřadě (v prvním roce z administrativních důvodů není možná platba převodem na účet). Pro rok 2017 byly v obecním rozpočtu pro tuto akci určeny prostředky ve výši 200 tisíc korun, což odpovídá nákladům na roční svoz celkem 200 žlutých sběrných nádob.
Roční poplatek za službu činí 200 Kč a popelnice bude vyvážena jednou za 14 dnů - každé liché pondělí. Předběžná nezávazná registrace, která proběhla v říjnu za účelem zjištění zájmu, není podmínkou pro objednání této služby. Registrovaným občanům bude služba rezervována (nemusejí mít tedy strach, že se na ně nedostane), nebude však zřízena automaticky a je třeba ji závazně objednat. Podmínkou pro její zřízení je uzavření smlouvy s obcí a úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a poplatku za individuální svoz plastů.

 

Bioodpad

Pro ukládání biologického odpadu slouží od jara do podzimu speciální sběrné nádoby hnědé barvy. Popelnici o objemu 120 nebo 240 litrů je možné získat na obecním úřadě na základě vyplněné objednávky. Poplatek za celé svozové vegetační období 2017 činí 500,- Kč (120 litrů) nebo 750,- (240 litrů). Svoz bioodpadu v roce 2017 probíhá každé sudé pondělí od 3. dubna do 27. listopadu.

 

Zahradní odpad

Zahradní odpad (posekanou trávu a větve) a bioodpad je možné odkládat od jara do podzimu na sběrném místě v ulici Za Kovárnou. Větvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry. Uložení většího množství zahradního odpadu je nutné předem domluvit na obecním úřadě.

Provozní doba: v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin, v úterý od 18:00 do 20:00 hodin.

 

Elektroodpad

Vysloužilé domácí elektrospotřebiče je možné odevzdávat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. probíhá sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťuje zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat je možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty jsou nebezpečným odpadem). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru umístěného na Návsi.

 

Ostatní odpad

Obec Bašť zajišťuje také sběr nebezpečného odpadu, léků, pneumatik a vánočních stromků. Pro každý druh odpadu jsou předem vyhlášeny termíny a místa sběru.

 

Stavební odpad

Stavební suť a další stavební odpad nepatří do komunálního odpadu. Veškerý stavební odpad musí být zlikvidován prostřednictvím specializované firmy.

 

Přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

 

Aktuálně

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik proběhne v sobotu 24. června 2017 v těchto časech a místech:

- od 10:00 do 10:15 Baštěk - u kapličky
- od 10:25 do 10:40 Bašť - u obecního úřadu
- od 10:50 do 11:05 Nová Bašť - u školky KinderGarten
- od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem - křižovatka ulic Na Libovínek a K Bažantnici při vjezdu do lokality


Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán elektroodpad. Ten je možné odevzdat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou.

Fyzické osoby - občané mohou v této době zdarma odevzdat níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad pouze obsluze mobilní sběrny a neponechávat jej volně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
- vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů,
- použité fritovací oleje,
- barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
- kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie,
- nádobky od sprejů,
- neupotřebená léčiva,
- fotochemikálie,
- pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady stavebního charakteru (např. s obsahem azbestu apod.).

 

Ukládání zahradního odpadu na sběrném místě

Ukládání zahradního odpadu a bioodpadu na sběrném místě v ulici Za Kovárnou bude možné od soboty 18. března 2017. V sobotu bude sběrné místo otevřeno od 8:00 do 12:00 hodin. Úterní provoz sběrného místa bude zahájen 4. dubna. V úterý bude otevřeno vždy od 18:00 do 20:00 hodin.

Na sběrném místě je možné odkládat zahradní odpad, bioodpad, velkoobjemový odpad, elektroodpad a tonery. Služba je určena pouze pro obyvatele Baště.

Větvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry. Uložení většího množství zahradního odpadu je nutné předem domluvit na obecním úřadě.

Sběrné místo neslouží k ukládání většího množství velkoobjemového odpadu např. při vyklízení domů, bytů nebo sklepů.

 

S elektroodpadem už nemusíte čekat na svozové dny

Od soboty 31. října 2015 bude možné na sběrném místě v ulici Za Kovárnou nově odevzdávat vysloužilé domácí elektrospotřebiče. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. bude probíhat  sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťovat zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat bude možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty jsou nebezpečným odpadem). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru umístěného na Návsi.

 

A.S.A. = FCC Environment

Na základě strategického kroku španělského majitele FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A. (FCC) ke sjednocení značky na celoevropském trhu a posílení garance kvality poskytovaných služeb se od března 2015 společnost .A.S.A., spol. s r.o. prezentuje novým logem FCC Environment. Značka FCC Environment reprezentuje divizi životního prostředí, jednu ze tří divizí společnosti FCC.

 

Kontejner na použitý textil a obuv

Ve spolupráci se společností A.S.A. byl nově na stanoviště kontejnerů na tříděný odpad na Návsi umístěn kontejner na použitý textil a obuv. Vyvážen bude jednou za dva týdny. Svozový den ještě nebyl určen.

Co patří a nepatří do kontejneru na použitý textil?
Do kontejneru patří použité oblečení, tj. kabáty, kusy spodního a vrchního oblečení, páry bot, použité textilní výrobky, např. deky, závěsy, ložní povlečení. Veškeré zde uložené textilie musí být čisté, suché, v dobrém stavu, složené a uložené v igelitových pytlích, páry bot přivázaných k sobě.
Do kontejneru nepatří krejčovský odpad, špinavé, roztrhané, nepoužitelné oblečení, koberce nebo matrace.

Co se děje s nashromážděným oblečením?
Shromážděné věci jsou skladovány v pytlích na suchém místě. Vše je odváženo v kamionech a prodáno specializované firmě.
Společnost .A.S.A. hradí z peněz získaných prodejem použitého oblečení náklady spojené se sběrem a přepravou a dále přispívá na charitativní účely. Při projektu využití textilu spolupracuje již od roku 2011 s Diecézní charitou Brno.

 

Neodkládejte žádný odpad (zahradní, stavební, atd.) nebo jiné předměty ke kontejnerům na tříděný odpad! Znečišťování okolí kontejnerových stanovišť je přestupkem podle Vyhlášky o veřejném pořádku.

Nesvítí ve vaší blízkosti veřejné osvětlení?

Poruchy VO.JPG

Nahlášení poruchy prostřednictvím online formuláře

Inzerce

HOSPIC TEMPUS, z.s.

Hospic Tempus.jpg

Hlášení obecního rozhlasu

žádné hlášení

Kontaktní adresa

OBEC BAŠŤ
Obecní 126, Bašť
250 65 Líbeznice
Tel.: + 420 283 981 065
Datová schránka: krhbtu3
E-mail: bast@c-box.cz
Úřední hodiny:
PO 8-17
ÚT 8-12
ST 8-17
ČT 8-12
PÁ 8-12

Kde nás najdete

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=Obecn%C3%AD+126,+Ba%C5%A1%C5%A5++250+65++L%C3%ADbeznice&sll=50.204704,14.475088&sspn=0.01247,0.027251&ie=UTF8&hq=&hnear=Obecn%C3%AD+126,+250+65+Ba%C5%A1%C5%A5,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&ll=50.204539,14.473672&spn=0.01247,0.027251&z=15

Bašť na Facebooku

http://cs-cz.facebook.com/pages/Obec-Ba%C5%A1%C5%A5/262476407118326 

Ztratil se vám pes?

/image.php?nid=1757&oid=4421262&width=180&height=147

Užitečné odkazy

Obec Bašť - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz
 

Návštěvnost stránek

338114