Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Doprava v obci

Gestor: Jiří Staněk, DiS.

Výsledky ankety o změně úpravy silničního provozu Nad Dvorem

 

 

Beseda doprava.jpg 

Zklidnění a zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Bašť

Pracovní verze návrhové části opatření

Analýza problémů

 

Analýza dopravního proudu v obci Bašť - styková křižovatka silnic III/0085 a III/0091

Zpráva zpracovaná společností Centrum dopravního výzkumu. 

 

Další obytná zóna v Bašti

Koncem listopadu 2013 byla v Bašti zřízena už druhá obytná zóna. Jejím účelem je zklidnění provozu na Návsi a v jejím okolí. Je třeba si přiznat, že umístění modrých dopravních značek jako zázrakem nezmění chování všech řidičů a je pravděpodobné, že se čas od času budeme setkávat zejména s nedodržováním nejvyšší povolené rychlosti. Obytná zóna vyžaduje dodržování stanovených pravidel od všech účastníků provozu a chodci, kterým poskytuje určité výhody, se musí přeci jen i v obytné zóně mít na pozoru před projíždějícími auty.

Kromě toho, že pěší mohou využívat celou šířku komunikace a nejvyšší rychlost je omezena na 20 km/h, řeší obytná zóna specifickým způsobem i parkování. To je umožněno pouze na místech, která jsou vyznačena dopravní značkou nebo vodorovným dopravním značením. V očích mnoha místních obyvatel je pak obytná zóna jasným viníkem toho, že nemohou v klidu a pohodlně všude zaparkovat. Je to ale skutečně tak?

Většina ulic v Bašti je obousměrných a jejich šíře nepřesahuje 6 metrů. Parkování v obousměrných komunikacích je podle zákona o provozu na pozemních komunikacích možné pouze za předpokladu, že zbývá pro každý směr jízdy volný jízdní pruh o šířce minimálně 3 metry. Z toho vyplývá, že ve většině ulic v Bašti nelze legálně zaparkovat. Obytná zóna tedy nemůže být příčinou toho, že chybí dostatek parkovacích míst.

Dobrým příkladem je Nová Bašť. Pokud by v této lokalitě nebyla obytná zóna zřízena, počet parkovacích možností v souladu se zákonem by byl roven nule. Obytná zóna tedy možnosti parkování naopak rozšiřuje - v současnosti je v ní vyznačeno cca. 180 parkovacích míst.

 

Jaká pravidla je nutné v obytné zóně dodržovat a s čím je třeba počítat?

  • Nejvyšší povolená rychlost vozidel je omezena na 20 km/h.
  • Stání (nikoliv zastavení) vozidel je možné pouze na vyznačených místech.

Řidič musí dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti musí zastavit vozidlo.

  • Je umožněn pohyb chodců po celé komunikaci.
  • Jsou umožněny hry dětí na komunikaci.

 

Budoucí mimoúrovňové křižovatce (MUK) ve Zdibech a potížím s průjezdností komunikací vedoucích do Prahy je věnována webová prezentace "Do Prahy bez infarktu" (www.bezinfarktu.cz). Připravila ji obec Líbeznice a najdete zde novinky, informace a názory samosprávy i občanů týkající se problematiky dojíždění do hlavního města.

 

Průzkum využívání parkovacích míst v obytné zóně Nová Bašť

Celé území Nové Baště je v současné době obytnou zónou. V ulicích je celkem vyznačeno 181 parkovacích míst (+ 3 invalidní). Podle průzkumu využívání parkovacích míst, který proběhl v průběhu dubna, se obsazenost parkovacích míst pohybuje v rozmezí cca. 38 – 46% - tzn., že více než polovina parkovacích míst zůstává volných. V ranních a večerních hodinách parkuje cca. 20 - 23% vozidel mimo parkovací místa (během dne je číslo vyšší - až 30%). Paradoxně méně jsou parkovací místa respektována v ulicích s tzv. individuální výstavbou, kde jsou větší pozemky a menší hustota obyvatel (důvodem jsou např. nedokončené garáže a terénní úpravy na pozemku, ubytování dělníků, apod).

Všechna parkovací místa jsou veřejná. Někdy se pro ně používá v souvislosti s jejich hlavním účelem také název "návštěvnická" místa. Jsou pouze doplňkem parkovacích stání v garážích a na pozemcích obyvatel, nikoliv jejich náhradou. Počet vyznačených míst je v rámci Nové Baště jako celku dostatečný. V některých částech ulic je poptávka po stáních vyšší než nabídka, prostorové poměry zde ovšem vytvoření dalších míst neumožňují.

  

Návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v Bašti (již realizováno)

Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem-Stará Boleslav projednává veřejnou vyhlášku o návrhu stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích v obci Bašť. Vyhláška upravuje dopravní režim a umístění vodorovného a svislého dopravního značení v celé obci kromě Nové Baště, která je řešena odděleně.

Navrhovaná dopravní opatření vycházejí ze záměru obce Bašť, jsou ovšem ovlivněna doporučeními a požadavky dopravního inspektorátu Policie ČR a Odboru dopravy, a mohou se proto od původních návrhů odlišovat. 

Navrhovaná dopravní opatření je možné rozdělit na tři základní okruhy:
1) Úprava a doplnění svislého dopravního značení v obci
Změny vycházejí jednak z pasportizace dopravního značení, která byla zpracována společností SOMARO s.r.o., a také z "Výzvy k doplnění dopravního značení" zpracované v srpnu 2012 Odborem dopravy. Oba zmíněné dokumenty reagují na nedostatky, které byly na území obce zjištěny a řeší nevhodně nebo zcela chybně umístěné dopravní značky.
2) Změna dopravního režimu v širším okolí Návsi
Návrh vychází ze záměru obce na zklidnění širšího okolí Návsi a vznik obytné zóny. Na základě požadavku dopravního inspektorátu Policie ČR návrh rozšiřuje obytnou zónu i do částí obce severo-východním směrem od Návsi (Do Polí, Horka, Za Horkou).
3) Změna dopravního režimu v lokalitě Nad Dvorem
Záměr obce na zřízení obytné zóny, který byl projednáván na zasedání zastupitelstva 17. září 2012, nebyl dopravním inspektorátem Policie ČR doporučen ke schválení. Jedinou možnou variantou na zklidnění dopravy je zóna s dopravním omezením (omezení rychlosti na 30 km/h a zákaz vjezdu nákladních vozidel), která je součástí návrhu.

Dopravní opatření v Nové Bašti byla projednávána samostatně a nejsou součástí výše uvedených návrhů ve zmíněné vyhlášce.

 

 Ukazatel rychlosti u zastávky Bašť, Měšická

Ukazatel rychlosti, který byl umístěn na Hlavní ulici (ve staré zástavbě) ve směru na Klíčany, byl 18. dubna 2012 přemístěn k autobusové zastávce Bašť, Měšická (směr do centra Baště). V této lokalitě dochází ve větší míře k porušování povolené rychlosti. Rovná silnice se zástavbou jen na jedné straně zde bohužel řidiče svádí k rychlé jízdě. Druhý digitální ukazatel rychlosti zůstane na svém původním místě v Baštěku na příjezdu od Klíčan.