Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
Drobečková navigace

Úvod > Odpady

Odpady

Gestor: Mgr. Vítězslav Kaliba, MPA

Upozornění: informace zde uvedené se týkají pouze fyzických osob - občanů. Podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním podnikat) se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Sběrné místo 

Sběrné místo obce je umístěno  v extravilánu obce u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici směrem k obci Předboj.

https://mapy.cz/s/ramokajuce

Sběrné místo obce Bašť 

 

 Přehled druhů odpadu, pro které je sběrné místo určeno

 • Na sběrné místo jsou přijímány výhradně následující druhy odpadu:
 • biologický odpad,
 • objemný odpad,
 • elektroodpad,
 • tříděný odpad (papír, plast, sklo, tuky a oleje z domácností), dle druhu a kapacity kontejnerů.
 • Na sběrném místě je přijímán objemný odpad, pokud se jedná o komunální odpad, který nelze s ohledem na jeho rozměr, hmotnost a jiné vlastnosti, tj. nábytek, matrace, koberce uložit do běžné sběrné nádoby.
 • Na sběrném místě je přijímán elektroodpad z domácností, a to v režimu zpětného odběru elektrozařízení podle příslušného zákona.

Provozní doba sběrného místa:

 • v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
 • v úterý od 18:00 do 20:00 hodin

                                                         

Komunální (domovní) odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob - domácností na území obce. Jedná se zejména o odpad tříděný, biologicky rozložitelný a směsný (zbytkový). Svoz komunálního odpadu na území obce Bašť zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. 

 

Směsný (zbytkový) odpad

Směsný odpad již nelze dále třídit. K jeho ukládání jsou určeny popelnice černé barvy (starší popelnice mohou být výjimečně hnědé), které jsou vyváženy každý čtvrtek (při čtrnáctidenní četnosti svozu každý lichý čtvrtek). Na popelnici musí být viditelně umístěna nálepka prokazující úhradu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu

Nádoba musí být pro účel svozu umístěna na přístupném místě - na hranici obecního pozemku (komunikace/chodníku). Pracovníci svozové společnosti nejsou oprávnění vstupovat na soukromé pozemky. Popelnice, která nebude řádně vystavena, nebude svozovou společnosti svezena.

Poplatek je hrazen na základě smluvního vztahu s obcí. Jeho výše je závislá na objemu sběrné nádoby a četnosti svozu:

 • popelnice 80 l.: týdenní 1900,- Kč / čtrnáctidenní 1450,- Kč / sezónní 1600,- Kč
 • popelnice 120 l.: týdenní 2300,- Kč / čtrnáctidenní 1650,- Kč / sezónní 1950,- Kč
  Samostatně žijícím důchodcům s trvalým bydlištěm v Bašti bez věkového omezení je poskytnuta sleva ve výši 700,- Kč. Samostatně žijícímu seniorskému manželskému páru pak sleva 500,- Kč.

 

 Tříděný odpad

Do barevných sběrných nádob - kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci umístěny na několika stanovištích, je možné odevzdávat papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Krabice a plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netříděný) nebo jiné předměty. Pracovníci svozové společnosti nejsou povinni takový odpad svézt.

V Nové Bašti, v ulici K Beckovu a u kapličky v Baštěku jsou umístěny kontejnery na kov a použitý textil.


Jak správně třídit - www.jaktridit.cz

Kdy se v Bašti vyvážejí kontejnery? - přehled

 

Individuální sběr plastů z domácností

Pro individuální ukládání plastů slouží speciální nádoby žluté barvy. Svoz v roce 2020 probíhá v pondělí v liché týdny v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem, v ulicích Letná a Hlavní. V pondělí v sudé týdny probíhá v ostatních částech obce.

Žlutou popelnici o objemu 120 litrů je možné objednat a zaplatit osobně na obecním úřadě, a to do vyčerpání zásob. Roční poplatek činí 200 Kč. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Individuální sběr papíru z domácností

Pro individuální ukládání papíru slouží speciální nádoby modré barvy. Svoz v roce 2020 probíhá ve čtvrtek v liché týdny v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem, v ulicích Letná a Hlavní. Ve čtvrtek v sudé týdny probíhá v ostatních částech obce.

Modrou popelnici o objemu 120 litrů je možné objednat a zaplatit na obecním úřadě, a to do vyčerpání zásob 200 kusů nádob. Roční poplatek činí 200 Kč. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Bioodpad

Pro ukládání biologického odpadu slouží od jara do podzimu speciální sběrná nádoba hnědé barvy. Popelnici o objemu 240 litrů je možné objednat a zaplatit na obecním úřadě. Poplatek za celé svozové vegetační období 2020 činí 750,-. V současné době již není možné nově objednávat popelnici o objemu 120 litrů. Stávající popelnice budou nadále sváženy. Poplatek za celé svozové vegetační období 2020 činí 500,-. Svoz bioodpadu v roce 2020 probíhá každý lichý týden v úterý. Poslední svoz bioodpadu v tomto roce proběhne 17. 11. 2020. Mimo vegetační období je možné bioodpad ukládat na Sběrném místě (dle provozní doby).

Zahradní odpad

Zahradní odpad (posekanou trávu a větve) a bioodpad je možné odkládat celoročně na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke StřelniciVětvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry. Uložení většího množství zahradního odpadu je nutné předem domluvit na obecním úřadě.

 

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad je možné odkládat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici. Nábytek je třeba odevzdávat v rozloženém stavu. Sběrné místo neslouží k ukládání většího množství velkoobjemového odpadu např. při vyklízení domů, bytů nebo sklepů.

 

Elektroodpad

Vysloužilé domácí elektrospotřebiče je možné odevzdávat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. probíhá sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťovat zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat je možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty se odevzdávají zvlášť). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru.

 

Ostatní odpad

Obec Bašť zajišťuje také sběr nebezpečného odpadu, léků, pneumatik a vánočních stromků. Pro každý druh odpadu jsou předem vyhlášeny termíny a místa sběru.

Stavební odpad

Stavební suť a další stavební odpad nepatří do komunálního odpadu. Veškerý stavební odpad musí být zlikvidován prostřednictvím specializované firmy. Sběrné místo v Bašti stavební odpad nepřijímá.

Přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

 

Svoz nebezpečného odpadu a pneumatik

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik proběhne v roce 2020 v těchto termínech:

22.2., 13.6., 22.8. a 28.11.  Změna termínu - původní květnový termín je posunut na 13.6.

Čas a místa:

- od 10:00 do 10:15 Baštěk - u kapličky
- od 10:25 do 10:40 Bašť - u obecního úřadu
- od 10:50 do 11:05 Nová Bašť - u Mateřské školy
- od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem - křižovatka ulic Na Libovínek a K Bažantnici při vjezdu do lokality

Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán elektroodpad. Ten je možné odevzdat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici.

.Fyzické osoby - občané mohou v této době zdarma odevzdat níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad pouze obsluze mobilní sběrny a neponechávat jej volně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
- vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů,
- použité fritovací oleje,
- barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
- kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie,
- nádobky od sprejů,
- neupotřebená léčiva,
- fotochemikálie,
- pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady stavebního charakteru (např. s obsahem azbestu apod.).

 

Neodkládejte žádný odpad (zahradní, stavební, atd.) nebo jiné předměty ke kontejnerům na tříděný odpad! Znečišťování okolí kontejnerových stanovišť je přestupkem podle Vyhlášky o veřejném pořádku.