Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4

Odpady

Gestor: Jiří Staněk, DiS.

 

Upozornění: informace zde uvedené se týkají pouze fyzických osob - občanů. Podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním podnikat) se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Komunální (domovní) odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob - domácností na území obce. Jedná se zejména o odpad tříděný, biologicky rozložitelný a směsný (zbytkový). Svoz komunálního odpadu na území obce Bašť zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. (dříve působící pod jménem .A.S.A.).

 

Směsný (zbytkový) odpad

Směsný odpad již nelze dále třídit. K jeho ukládání jsou určeny sběrné nádoby - popelnice černé barvy, které jsou vyváženy každý čtvrtek v brzkých ranních hodinách. Na popelnici musí být viditelně umístěna nálepka prokazující úhradu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a nádoba musí být pro účel svozu umístěna na přístupném místě.

V roce 2018 je poplatek hrazen na základě smluvního vztahu s obcí (stejně jako v předchozích letech). Jeho výše je závislá na objemu sběrné nádoby a četnosti svozu:

  • popelnice 80 l.: týdenní 1850,- Kč / čtrnáctidenní 1400,- Kč / sezónní 1500,- Kč
  • popelnice 120 l.: týdenní 2200,- Kč / čtrnáctidenní 1600,- Kč / sezónní 1850,- Kč
    Samostatně žijícím důchodcům s trvalým bydlištěm v Bašti bez věkového omezení je poskytnuta sleva ve výši 500,- Kč. Samostatně žijícímu seniorskému manželskému páru pak sleva 700,- Kč.

Poplatky bude možné platit v hotovosti a platebními kartami v úředních hodinách na obecním úřadě od 15. ledna do 28. února 2018.

Bezhotovostně na účet 3020082/0300 lze platit do 14. února 2018 (ve zprávě pro příjemce uveďte příjmení plátce, ulici, číslo popisné a objem popelnice, poplatek za popelnici na plast a papír nelze v 1. roce hradit platbou na účet). Známky včetně smluv vám budou doručeny do vaší poštovní schránky. Při platbě po uvedeném termínu vám nemůžeme garantovat doručení známky do prvního březnového svozu.

  

Tříděný odpad

Do barevných sběrných nádob - kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci umístěny na několika stanovištích, je možné odevzdávat papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Krabice a plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netříděný) nebo jiné předměty.
Jak správně třídit - www.jaktridit.cz

Kdy se v Bašti vyvážejí kontejnery? - přehled

Vzhledem k požáru stanoviště kontejnerů na Návsi, ke kterému došlo koncem prosince, je toto stanoviště mimo provoz. 

 

Individuální sběr plastů z domácností

Individuální sběr plastů z domácností bude za stejných podmínek pokračovat i v roce 2018. Uživatelé žluté popelnice musejí pouze zaplatit roční poplatek ve výši 200 Kč. Ti kdo zájem o individuální svoz plastů už mít nebudou, vráti nejpozději do konce února sběrnou nádobu na obecní úřad.

Pro rok 2018 bude navýšen počet žlutých popelnic o dalších 100 kusů. Pro nové zájemce bude svoz zahájen v únoru, případně v březnu. Žlutou popelnici o objemu 120 litrů bude možné objednat a zaplatit od 15. ledna osobně na obecním úřadě (v prvním roce z administrativních důvodů není možná platba převodem na účet), a to do vyčerpání zásob. Rezervace nebudou přijímány. Roční poplatek činí 200 Kč. Sběrná nádoba je vyvážena jednou za 14 dnů - každé liché pondělí. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

První svoz v letošním roce pro nově zaplacenou službu proběhne v pondělí 12. února (při platbě do konce ledna) nebo v pondělí 12. března 2018 (při pozdější platbě).

 

Individuální sběr papíru z domácností

Nově bude od února 2018 zahájen individuální sběr papíru z domácností. Modrou popelnici o objemu 120 litrů bude možné objednat a zaplatit od 15. ledna osobně na obecním úřadě (v prvním roce z administrativních důvodů není možná platba převodem na účet), a to do vyčerpání zásob 200 kusů nádob. Rezervace nebudou přijímány. Roční poplatek činí 200 Kč. Sběrná nádoba bude vyvážena jednou za 14 dnů. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

První svoz v letošním roce pro nově zaplacenou službu proběhne ve čtvrtek 15. února (při platbě do konce ledna) nebo ve čtvrtek 15. března 2018 (při pozdější platbě).

 

Bioodpad

Pro ukládání biologického odpadu slouží od jara do podzimu speciální sběrné nádoby hnědé barvy. Popelnici o objemu 120 nebo 240 litrů je možné získat na obecním úřadě na základě vyplněné objednávky. Poplatek za celé svozové vegetační období 2017 činí 500,- Kč (120 litrů) nebo 750,- (240 litrů). Svoz bioodpadu v roce 2018 probíhá každé sudé pondělí od jara do podzimu.

 

Zahradní odpad

Zahradní odpad (posekanou trávu a větve) a bioodpad je možné odkládat od jara do podzimu na sběrném místě v ulici Za Kovárnou. Větvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry. Uložení většího množství zahradního odpadu je nutné předem domluvit na obecním úřadě.

Provozní doba sběrného místa:

  • v sobotu od 9:00 do 10:00 hodin

Od 3. prosince 2017 do konce února 2018 nebude zahradní odpad na sběrném místě přijímán.

 

Elektroodpad

Vysloužilé domácí elektrospotřebiče je možné odevzdávat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. probíhá sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťuje zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat je možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty jsou nebezpečným odpadem). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru umístěného na Návsi.

Provozní doba sběrného místa:

  • v sobotu od 9:00 do 10:00 hodin (od 9. prosince 2017 do konce února 2018)

 

Ostatní odpad

Obec Bašť zajišťuje také sběr nebezpečného odpadu, léků, pneumatik a vánočních stromků. Pro každý druh odpadu jsou předem vyhlášeny termíny a místa sběru.

 

Stavební odpad

Stavební suť a další stavební odpad nepatří do komunálního odpadu. Veškerý stavební odpad musí být zlikvidován prostřednictvím specializované firmy.

 

Přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

 

Aktuálně

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik proběhne v sobotu
- 3. března 2018
- 28. dubna 2018
- 23. června 2018
- 22. září 2018

v těchto časech a místech:

- od 10:00 do 10:15 Baštěk - u kapličky
- od 10:25 do 10:40 Bašť - u obecního úřadu
- od 10:50 do 11:05 Nová Bašť - u školky KinderGarten
- od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem - křižovatka ulic Na Libovínek a K Bažantnici při vjezdu do lokality

Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán elektroodpad. Ten je možné odevzdat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou.

Fyzické osoby - občané mohou v této době zdarma odevzdat níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad pouze obsluze mobilní sběrny a neponechávat jej volně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
- vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů,
- použité fritovací oleje,
- barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
- kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie,
- nádobky od sprejů,
- neupotřebená léčiva,
- fotochemikálie,
- pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady stavebního charakteru (např. s obsahem azbestu apod.).

 

 Neodkládejte žádný odpad (zahradní, stavební, atd.) nebo jiné předměty ke kontejnerům na tříděný odpad! Znečišťování okolí kontejnerových stanovišť je přestupkem podle Vyhlášky o veřejném pořádku.

Nesvítí ve vaší blízkosti veřejné osvětlení?

Poruchy VO.JPG

Nahlášení poruchy prostřednictvím online formuláře

Inzerce

HOSPIC TEMPUS, z.s.

Hospic Tempus.jpg

 

Hlášení obecního rozhlasu

žádné hlášení

Kontaktní adresa

OBEC BAŠŤ
Obecní 126, Bašť
250 65 Líbeznice
Tel.: + 420 283 981 065
Datová schránka: krhbtu3
E-mail: bast@c-box.cz
Úřední hodiny:
PO 8-17
ÚT 8-12
ST 8-17
ČT 8-12
PÁ 8-12

Kde nás najdete

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=Obecn%C3%AD+126,+Ba%C5%A1%C5%A5++250+65++L%C3%ADbeznice&sll=50.204704,14.475088&sspn=0.01247,0.027251&ie=UTF8&hq=&hnear=Obecn%C3%AD+126,+250+65+Ba%C5%A1%C5%A5,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&ll=50.204539,14.473672&spn=0.01247,0.027251&z=15

Bašť na Facebooku

http://cs-cz.facebook.com/pages/Obec-Ba%C5%A1%C5%A5/262476407118326 

Ztratil se vám pes?

/image.php?nid=1757&oid=4421262&width=180&height=147

Užitečné odkazy

Obec Bašť - idatabaze.czMěstské, obecní úřady - idatabaze.cz
 

Návštěvnost stránek

364486