Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Odpady

Gestor: Jiří Staněk, DiS.

 

Upozornění: informace zde uvedené se týkají pouze fyzických osob - občanů. Podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním podnikat) se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Komunální (domovní) odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob - domácností na území obce. Jedná se zejména o odpad tříděný, biologicky rozložitelný a směsný (zbytkový). Svoz komunálního odpadu na území obce Bašť zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. (dříve působící pod jménem .A.S.A.).

 

Směsný (zbytkový) odpad

Směsný odpad již nelze dále třídit. K jeho ukládání jsou určeny sběrné nádoby - popelnice černé barvy, které jsou vyváženy každý čtvrtek v brzkých ranních hodinách. Na popelnici musí být viditelně umístěna nálepka prokazující úhradu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a nádoba musí být pro účel svozu umístěna na přístupném místě.

V roce 2018 je poplatek hrazen na základě smluvního vztahu s obcí (stejně jako v předchozích letech). Jeho výše je závislá na objemu sběrné nádoby a četnosti svozu:

  • popelnice 80 l.: týdenní 1850,- Kč / čtrnáctidenní 1400,- Kč / sezónní 1500,- Kč
  • popelnice 120 l.: týdenní 2200,- Kč / čtrnáctidenní 1600,- Kč / sezónní 1850,- Kč
    Samostatně žijícím důchodcům s trvalým bydlištěm v Bašti bez věkového omezení je poskytnuta sleva ve výši 500,- Kč. Samostatně žijícímu seniorskému manželskému páru pak sleva 700,- Kč.

Poplatky bylo možné hradit do 28. února 2018.

  

Tříděný odpad

Do barevných sběrných nádob - kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci umístěny na několika stanovištích, je možné odevzdávat papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Krabice a plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netříděný) nebo jiné předměty.
Jak správně třídit - www.jaktridit.cz

Kdy se v Bašti vyvážejí kontejnery? - přehled

Vzhledem k požáru stanoviště kontejnerů na Návsi, ke kterému došlo koncem prosince, je toto stanoviště mimo provoz. 

 

Individuální sběr plastů z domácností

Individuální sběr plastů z domácností bude za stejných podmínek pokračovat i v roce 2018. Uživatelé žluté popelnice musejí pouze zaplatit roční poplatek ve výši 200 Kč. Ti kdo zájem o individuální svoz plastů už mít nebudou, vráti nejpozději do konce února sběrnou nádobu na obecní úřad.

Pro rok 2018 bude navýšen počet žlutých popelnic o dalších 100 kusů. Pro nové zájemce bude svoz zahájen v únoru, případně v březnu. Žlutou popelnici o objemu 120 litrů je možné objednat a zaplatit od 15. ledna osobně na obecním úřadě (v prvním roce z administrativních důvodů není možná platba převodem na účet), a to do vyčerpání zásob. Rezervace nebudou přijímány. Roční poplatek činí 200 Kč. Sběrná nádoba je vyvážena jednou za 14 dnů - každé liché pondělí. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Žluté sběrné nádoby jsou stále k dispozici na obecním úřadě.

 

Individuální sběr papíru z domácností

Nově je zahájen individuální sběr papíru z domácností. Modrou popelnici o objemu 120 litrů je možné objednat a zaplatit od 15. ledna osobně na obecním úřadě (v prvním roce z administrativních důvodů není možná platba převodem na účet), a to do vyčerpání zásob 200 kusů nádob. Rezervace nebudou přijímány. Roční poplatek činí 200 Kč. Sběrná nádoba bude vyvážena jednou za 14 dnů. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Modré sběrné nádoby jsou stále k dispozici na obecním úřadě.

 

Bioodpad

Pro ukládání biologického odpadu slouží od jara do podzimu speciální sběrné nádoby hnědé barvy. Popelnici o objemu 120 nebo 240 litrů je možné získat na obecním úřadě na základě vyplněné objednávky. Poplatek za celé svozové vegetační období 2018 činí 500,- Kč (120 litrů) nebo 750,- (240 litrů). Svoz bioodpadu v roce 2018 probíhá každé sudé pondělí od 2. dubna do 26. listopadu.

 

Zahradní odpad

Zahradní odpad (posekanou trávu a větve) a bioodpad je možné odkládat od jara do podzimu na sběrném místě v ulici Za Kovárnou. Větvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry. Uložení většího množství zahradního odpadu je nutné předem domluvit na obecním úřadě.

Provozní doba sběrného místa:

  • v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
  • v úterý od 18:00 do 20:00 hodin (platí od úterý 3. dubna 2018)

 

Elektroodpad

Vysloužilé domácí elektrospotřebiče je možné odevzdávat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. probíhá sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťuje zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat je možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty jsou nebezpečným odpadem). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru.

Provozní doba sběrného místa:

  • v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
  • v úterý od 18:00 do 20:00 hodin (platí od úterý 3. dubna 2018)

 

Ostatní odpad

Obec Bašť zajišťuje také sběr nebezpečného odpadu, léků, pneumatik a vánočních stromků. Pro každý druh odpadu jsou předem vyhlášeny termíny a místa sběru.

 

Stavební odpad

Stavební suť a další stavební odpad nepatří do komunálního odpadu. Veškerý stavební odpad musí být zlikvidován prostřednictvím specializované firmy.

 

Přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

 

Aktuálně

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik proběhne v sobotu
- 28. dubna 2018
- 23. června 2018
- 22. září 2018

v těchto časech a místech:

- od 10:00 do 10:15 Baštěk - u kapličky
- od 10:25 do 10:40 Bašť - u obecního úřadu
- od 10:50 do 11:05 Nová Bašť - u školky KinderGarten
- od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem - křižovatka ulic Na Libovínek a K Bažantnici při vjezdu do lokality

Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán elektroodpad. Ten je možné odevzdat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou.

Fyzické osoby - občané mohou v této době zdarma odevzdat níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad pouze obsluze mobilní sběrny a neponechávat jej volně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
- vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů,
- použité fritovací oleje,
- barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
- kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie,
- nádobky od sprejů,
- neupotřebená léčiva,
- fotochemikálie,
- pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady stavebního charakteru (např. s obsahem azbestu apod.).

 

 Neodkládejte žádný odpad (zahradní, stavební, atd.) nebo jiné předměty ke kontejnerům na tříděný odpad! Znečišťování okolí kontejnerových stanovišť je přestupkem podle Vyhlášky o veřejném pořádku.