Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
2
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
3
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
4
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
5
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
6
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
7
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
8
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
9
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
10
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
11
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
12
Obec Bašť pořádá zájezd na představení muzikálu SUGAR - Někdo to rád horké
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Odpady

Gestor: Ing. Iva Cucová, MBA

Upozornění: informace zde uvedené se týkají pouze fyzických osob - občanů. Podnikatelé (právnické osoby a fyzické osoby s oprávněním podnikat) se musí řídit zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

 

Komunální (domovní) odpad

Komunální odpad je veškerý odpad vznikající při činnosti fyzických osob - domácností na území obce. Jedná se zejména o odpad tříděný, biologicky rozložitelný a směsný (zbytkový). Svoz komunálního odpadu na území obce Bašť zajišťuje společnost FCC Česká republika, s.r.o. 

 

Směsný (zbytkový) odpad

Směsný odpad již nelze dále třídit. K jeho ukládání jsou určeny popelnice černé barvy (starší popelnice mohou být výjimečně hnědé), které jsou vyváženy každý čtvrtek (při čtrnáctidenní četnosti svozu každý lichý čtvrtek). Na popelnici musí být viditelně umístěna nálepka prokazující úhradu poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu a nádoba musí být pro účel svozu umístěna na přístupném místě.

Poplatek je hrazen na základě smluvního vztahu s obcí. Jeho výše je závislá na objemu sběrné nádoby a četnosti svozu:

  • popelnice 80 l.: týdenní 1850,- Kč / čtrnáctidenní 1400,- Kč / sezónní 1500,- Kč
  • popelnice 120 l.: týdenní 2200,- Kč / čtrnáctidenní 1600,- Kč / sezónní 1850,- Kč
    Samostatně žijícím důchodcům s trvalým bydlištěm v Bašti bez věkového omezení je poskytnuta sleva ve výši 700,- Kč. Samostatně žijícímu seniorskému manželskému páru pak sleva 500,- Kč.

 

Tříděný odpad

Do barevných sběrných nádob - kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci umístěny na několika stanovištích, je možné odevzdávat papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Krabice a plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netříděný) nebo jiné předměty.

V Nové Bašti, v ulici K Beckovu a u kapličky v Baštěku jsou umístěny kontejnery na kov a použitý textil.


Jak správně třídit - www.jaktridit.cz

Kdy se v Bašti vyvážejí kontejnery? - přehled

 

Individuální sběr plastů z domácností

Pro individuální ukládání plastů slouží speciální nádoby žluté barvy. Svoz v roce 2019 probíhá každé liché pondělí.

Žlutou popelnici o objemu 120 litrů je možné objednat a zaplatit osobně na obecním úřadě, a to do vyčerpání zásob. Roční poplatek činí 200 Kč. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Individuální sběr papíru z domácností

Pro individuální ukládání papíru slouží speciální nádoby modré barvy. Svoz v roce 2019 probíhá každý lichý čtvrtek.

Modrou popelnici o objemu 120 litrů je možné objednat a zaplatit na obecním úřadě, a to do vyčerpání zásob 200 kusů nádob. Roční poplatek činí 200 Kč. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

Bioodpad

Pro ukládání biologického odpadu slouží od jara do podzimu speciální sběrné nádoby hnědé barvy. Popelnici o objemu 120 nebo 240 litrů je možné objednat a zaplatit na obecním úřadě. Poplatek za celé svozové vegetační období 2018 činí 500,- Kč (120 litrů) nebo 750,- (240 litrů). Svoz bioodpadu v roce 2019 probíhá každý lichý týden v úterý. Poslední svozový den proběhne v úterý 19. listopadu.

Zahradní odpad

Zahradní odpad (posekanou trávu a větve) a bioodpad je možné odkládat od jara do podzimu na sběrném místě v ulici Za Kovárnou. Větvě jsou přijímány o délce nejvýše 2 metry. Uložení většího množství zahradního odpadu je nutné předem domluvit na obecním úřadě.

Provozní doba sběrného místa:

  • v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
  • v úterý od 18:00 do 20:00 hodin

Velkoobjemový odpad

Velkoobjemový odpad je možné odkládat na sběrném místě v ulici Za Kovárnu. Nábytek je třeba odevzdávat v rozloženém stavu. Sběrné místo neslouží k ukládání většího množství velkoobjemového odpadu např. při vyklízení domů, bytů nebo sklepů.

Provozní doba sběrného místa:

  • v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin 
  • v úterý od 18:00 do 20:00 hodin

Elektroodpad

Vysloužilé domácí elektrospotřebiče je možné odevzdávat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou. Ve spolupráci se společností ELEKTROWIN a.s. probíhá sběr lednic, sporáků, praček, myček, mikrovlnných trub a menších domácích přístrojů. Smlouva s firmou ASEKOL a.s. bude zajišťuje zpětný odběr televizorů, audio a video zařízení a výpočetní techniky. Pozor, odevzdávat je možné pouze kompletní a nerozebrané spotřebiče, z tiskáren je třeba vyjmout tonery (ty se odevzdávají zvlášť). Drobné elektrospotřebiče a baterie je možné i nadále odkládat do červeného kontejneru.

Provozní doba sběrného místa:

  • v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin
  • v úterý od 18:00 do 20:00 hodin

Ostatní odpad

Obec Bašť zajišťuje také sběr nebezpečného odpadu, léků, pneumatik a vánočních stromků. Pro každý druh odpadu jsou předem vyhlášeny termíny a místa sběru.

Stavební odpad

Stavební suť a další stavební odpad nepatří do komunálního odpadu. Veškerý stavební odpad musí být zlikvidován prostřednictvím specializované firmy. Sběrné místo v Bašti stavební odpad nepřijímá.

Přehled nakládání s jednotlivými druhy odpadů.

 

Aktuálně

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik

Mobilní svoz nebezpečného odpadu a pneumatik proběhne: termín bude oznámen

v těchto časech a místech:

- od 10:00 do 10:15 Baštěk - u kapličky
- od 10:25 do 10:40 Bašť - u obecního úřadu
- od 10:50 do 11:05 Nová Bašť - u školky KinderGarten
- od 11:15 do 11:30 Nad Dvorem - křižovatka ulic Na Libovínek a K Bažantnici při vjezdu do lokality

Pozor! Při tomto sběru nebude přijímán elektroodpad. Ten je možné odevzdat na sběrném místě v ulici Za Kovárnou.

Fyzické osoby - občané mohou v této době zdarma odevzdat níže uvedené nebezpečné odpady. Povinností občana je odevzdat odpad pouze obsluze mobilní sběrny a neponechávat jej volně u sběrného místa!

Předmětem sběru jsou:
- vyjeté oleje a použité olejové filtry vč. obalů,
- použité fritovací oleje,
- barvy a laky včetně obalů, tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.,
- kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie,
- nádobky od sprejů,
- neupotřebená léčiva,
- fotochemikálie,
- pneumatiky (osobní do velikosti Avia a bez disků).

Předmětem sběru nejsou nebezpečné odpady stavebního charakteru (např. s obsahem azbestu apod.).

 

 Neodkládejte žádný odpad (zahradní, stavební, atd.) nebo jiné předměty ke kontejnerům na tříděný odpad! Znečišťování okolí kontejnerových stanovišť je přestupkem podle Vyhlášky o veřejném pořádku.