Bašť znak
Obec Bašť
okres
Středočeský kraj
Okres Praha-východ

Vyhledat v textu

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Gestor: Obecní úřad Bašť

2019

Stížnosti podané v roce 2017

Projekt Rekonstrukce a výstavba autobusových zastávek regionu MAS Nad Prahou - zastávka Bašť-Baštěk

Smlouva o nájmu nemovitosti a Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nemovitosti

Smlouva o výpůjčce

Autobusová zastávka Bašť-Baštěk

Smlouva mezi obcí Bašť a Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje

2018

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2018

Kastrační program

2017

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017

Problémy se škodlivými ptáky

Sociální bydlení

Obalová problematika

ROPID změna trasy linky PID č. 657

Seznam pozemků určených pro náhradní výsadbu, seznam veřejně přístupných cest a stezek do krajiny

Centrum pro podporu občanů - územní plán

Zastavovací plán obce

ROPID dodatky smluv

Baštěcký zpravodaj

Způsob realizace třídění a nakládání s odpady v obci

Zaslání investičních plánů obce pro rok 2017

 

2016

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2016 

Kolaudační souhlas k Rekonstrukci a výstavbě zastávek obcí regionu MAS Nad Prahou

Územní plán

Územní plán

Darovací smlouva, bankovní výpisy

Vodojem

Investiční projekty

 

2015

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015

Obec Bašť vydává v souladu s § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zprávu o činnosti Obecního úřadu Bašť v oblasti poskytování informací za rok 2015.

       Počet písemně podaných žádostí o informace dle jednotlivých odborů –  1

       Počet podaných odvolání (rozklad) proti rozhodnutí – žádné

       Přezkoumání rozhodnutí soudem - žádné

       Řízení o sankcích za nedodržování zák. č. 106/1999 Sb. - žádné

 

Přehled žádostí o poskytnutí informací za rok 2015

 

Příjem žádostí a podání

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou, faxem nebo poštou), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně na adresu obecního úřadu, 
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

O odvolání rozhoduje:

  • zastupitelstvo obce  - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazebník úhrad výdajů spojených s poskytováním informací

Nesvítí ve vaší blízkosti veřejné osvětlení?

Poruchy VO.JPG

Nahlášení poruchy prostřednictvím online formuláře

Inzerce

HOSPIC TEMPUS, z.s.

Hospic Tempus.jpg

 

Hlášení obecního rozhlasu

žádné hlášení

Kontaktní adresa

OBEC BAŠŤ
Obecní 126, Bašť
250 85 Líbeznice
Tel.: + 420 283 981 065
Datová schránka: krhbtu3
E-mail: ou@obecbast.cz
Úřední hodiny:
PO 8-17
ÚT 8-12
ST 8-17
ČT 8-12
PÁ 8-12

Kde nás najdete

https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=cs&geocode=&q=Obecn%C3%AD+126,+Ba%C5%A1%C5%A5++250+65++L%C3%ADbeznice&sll=50.204704,14.475088&sspn=0.01247,0.027251&ie=UTF8&hq=&hnear=Obecn%C3%AD+126,+250+65+Ba%C5%A1%C5%A5,+%C4%8Cesk%C3%A1+republika&ll=50.204539,14.473672&spn=0.01247,0.027251&z=15

Bašť na Facebooku

http://cs-cz.facebook.com/pages/Obec-Ba%C5%A1%C5%A5/262476407118326 

Ztratil se vám pes?

/image.php?nid=1757&oid=4421262&width=180&height=147

 

Návštěvnost stránek

449706