Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Povinně zveřejňované informace

Gestor: Obecní úřad Bašť

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Obec Bašť

2. Důvod a způsob založení

Obec Bašť (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Knihovna
 • Zahrádkáři
 • Rybáři
 • SK Bašť

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresaObecní úřad Bašť
  Obecní 126
  250 85 Bašť
 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvuObecní úřad Bašť
  Obecní 126
  250 85 Bašť
 • 4.3 Úřední hodiny
 • 4.4 Telefonní číslapevná linka: + 420 283 981 065
  mobilní telefon: +420 774 994 500
 • 4.5 Čísla faxu
 • 4.6 Adresa internetové stránkywww.obecbast.cz
 • 4.7 Adresa e-podatelny

  Elektronická podatelna

 • 4.8 Další elektronické adresy
  • novakova@obecbast.cz – starosta
  • caltova@obecbast.cz – místostarostka
  • patkova@obecbast.cz – místostarostka
  • ou@obecbast.cz
 • 4.9 ID datové schránkykrhbtu3

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 6528201/0100

6. IČ

00240036

7. DIČ

CZ00240036

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací – Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 – Poskytnuté informace:

2021

2020

2019

2018

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 – Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |