Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Kvalita ovzduší

Gestor: Obecní úřad Bašť

Aktualita z měření v Bašť

Kvalita ovzduší s přituhující zimou se zhoršuje bohužel i u nás. Měřiče jsou nainstalované na třech místech v obci. U obecního úřadu, na čističce odpadních vod a u komunitního centra Bašť. Překročené jsou parametry polétavého prachu PM 10. Doporučuje se méně větrat a omezit pohyb venku.


Sledujte vaše ovzduší na www.smartenvi.eu


Správný způsob vytápění v domácím kotli

Ekologický

Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního paliva neušetříte, naopak vám saze ucpávají

kotel a komín a účinnost spalování se ještě zhoršuje.

Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.

Používejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení spaluje, tím méně škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravidelně seřídit – je to důležité pro jeho úsporný provoz.

Pravidelně zajištujte údržbu komínu kominíkem.

Nespalujte odpad!

Ekonomický

Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a dveře. Informujte se o možnosti dotací na zateplování, můžete hodně ušetřit.

V zimě větrejte krátce a intenzivně.

Odstraňte překážky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný nábytek před topným tělesem, kryty topných těles).

Instalujte pokojové termostaty – u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu teploty pod zvolenou hodnotu. Instalujte na topení termoventily, které drží stanovenou teplotu.

Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů vody.

 

10 zlatých pravidel slušného chování        

  1. nebuď lhostejný k sobě ani ke svému okolí, zajímej se o to, co jde z Tvého komína
  2. suš dřevo minimálně jeden až dva roky – více se ohřeješ a bude z toho méně kouře
  3. nespaluj odpadky
  4. nastav regulační klapky tak, aby vzduch mohl k palivu, oheň nedus
  5. přikládej častěji menší dávku paliva než jednu velkou dávku za dlouhý čas (neplatí pro automaty a zplyňovací kotle)
  6. pravidelně čisti kotel a komín (najdi si svého kominíka na stránkách společenstva kominíků ČR.)
  7. dle svých možností používej moderní kotel či kamna
  8. udržuj teplotu spalin za kotlem mezi 150 až 250 °C
  9. nevyhazuj teplo oknem, nepřetápěj a top jen tam, kde potřebuješ
  10. top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |