Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Sportovní areál

Gestor: Obecní úřad Bašť

Historie vývoje sportovního areálu v Bašti

Moderní víceúčelové hřiště

V roce 2020 bylo víceúčelové hřiště rekonstruováno a hlavně rozšířeno na standardní rozměr 36 m x 17 m. Tato velikost hřiště již umožňuje skutečně jeho víceúčelovost – fotbal, volejbal, nohejbal, basketbal, tenis.

Branky jsou integrovány do oplocení a odpadla tak nutnost branky jakkoli stěhovat a upevňovat. Instalováno bylo také LED osvětlení, které prodlužuje dobu využitelnosti hřiště.

Od ledna 2021 bude také spuštěn unikátní rezervační systém, který umožňují nejen samotné rezervace, ale také platby a současně bude sloužit jako elektronický vrátný. Se zaplacenou rezervací obdržíte také kód pro otevření branky.

Ceník:

Plány pro rozšíření sportoviště:

Obec požádala o dotaci na vybudování parkourového a street workoutového hřiště o rozloze 275 m čtverečných. Na této ploše bude umístěno 50 jednotlivých prvků.

Pokud bude dotace ze strany Ministerstva pro místní rozvoj schválena, bude výstavba probíhat v období 4/2021 – 8/2021.

Historie:

V roce 2007 a 2008 byly pokáceny staré, zdraví a majetky ohrožující, topoly a nahrazeny výsadbou nových 12 platanů. V roce 2007 se podařilo díky dotaci Ministerstva pro místní rozvoj vybudovat nové víceúčelové hřiště s umělým povrchem, v jehož blízkosti vyrostla i dětská horolezecká stěna. V roce 2009 se podařilo navázat výstavbou nového sociálního zařízení z obdržené dotace středočeského fondu Sportu a volného času a rok 2011 přinesl opět dotaci z MMR, díky níž bylo vybudováno venkovní fitness, realizovány zahradnické úpravy a instalovány herní prvky se šplhací lanovou pyramidou. V roce 2012 byly staré tréninkové branky nahrazeny bezpečnými brankami z projektu Středočeského kraje.

V roce 2014 dostal dnes již sportovní areál důstojné zázemí. Autorem projektu je Ing. Jiří Dvořák. Zastupitelstvo Středočeského kraje rozhodlo o poskytnutí dotace ve výši 2 mil. Kč na rekonstrukci zázemí a nové oplocení víceúčelového hřiště.

Jedná se o modulovou stavbu, kterou měl realizovat vítěz výběrového řízení, zlínská firma PSK – ASM s. r. o. S touto firmou byla v průběhu měsíce května vypovězena smlouva, protože firma přes opakované výzvy k plnění ze smlouvy s obcí vůbec nekomunikovala. Ještě koncem měsíce se podařilo podepsat smlouvu s českobudějovickou firmou PRADAST, která ve výběrovém řízení skončila na 2. místě. Nové zázemí bylo obci předáno 12. září 2014.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |