Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Projekty, dotace

Gestor: Obecní úřad Bašť

Stavba:                      Cyklostezka a cyklokoridor v Bašti

Reg.č. projektu:        CZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0006696
Investor:                    Obec Bašť

Dodavatel:                 Červenka Bohumil – BČ, s.r.o.
Ukončení stavby:      31.05.2019
Cena stavby:             1.149.964,- Kč bez DPH (1.391.456.44 Kč s DPH)

Projekt je spolufinancovaný Evropskou Unií.

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu je podpora rozvoje cyklodopravy jako udržitelné, ekologické a bezpečné formy každodenní dopravy do zaměstnání, do škol a za službami.

Prostředkem k dosažení cíle je výstavba nového úseku cyklostezky a cyklokoridoru, které oboje bude napojeno na stávající cyklostezku spojující obec Bašť a Líbeznice. Došlo k vybudování veřejného osvětlení u nového úseku cyklostezky, čímž je zvýšena bezpečnost cyklistů. Realizace cyklokoridoru svádí cyklodopravu z frekventované silnice třetí třídy na málo využívané místní komunikace, čímž dochází ke zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

V rámci projektu byly realizovány jak stavební, tak nestavební aktivity. Předně se jedná o výstavbu nového úseku cyklostezky v délce 0,146 km a veřejného osvětlení v počtu šesti kusů lamp. Dále se jedná o vytvoření piktogramového cyklokoridoru prostřednictvím vodorovného dopravního značení na povrchu stávající vozovky místních komunikací, po nichž bude cyklokoridor veden, v délce 0,926 km. Dále vznikla parkovací stání pro kola u zastávky autobusové dopravy v centru obce.

Pamětní deska cyklostezka


© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |