Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

VRT – Vysokorychlostní trať

Gestor: Obecní úřad Bašť

VRT novinky

Podívejte se na první číslo Newsletteru VRT novinek 

VRT Praha – Ústí nad Labem – Drážďany

Připravovaná vysokorychlostní trať z Prahy do Ústí nad Labem a Drážďan propojí Českou republiku se zeměmi západní Evropy. Výrazně tím zrychlí nejen cestování do Německa, ale rovněž zlepší dopravní dostupnost do severních Čech. Rychlejší spojení do dalších částí regionu zajistí odbočná větev do Loun a Mostu, která je připravovaná v další fázi výstavby sítě VRT.
Předpokládaná doba jízdy z Prahy do Drážďan se po dokončení vysokorychlostní tratě sníží na necelou hodinu. Realizace chystaného projektu se tak stane důležitým historickým milníkem v mezinárodní dopravě, protože umožní napojení České republiky na západoevropskou vysokorychlostní železniční síť.

VRT Podřipsko

Vysokorychlostní trať Podřipsko je součástí vysokorychlostní železnice, která propojí Českou republiku se státy západní Evropy.

Stavebně se jedná o novostavbu dvoukolejné trati elektrizované střídavou napájecí soustavou a zabezpečené evropským zabezpečovacím systémem ETCS Level 2.

Rychlé spojení:    RS 4 VRT Praha – Ústí nad Labem/Most – Drážďany
Úsek:  Praha-Balabenka – Litoměřice
Délka:  57,9 km
Maximální rychlost:  320 km/h
Provoz:  osobní vysokorychlostní vlaky
osobní vlaky tažené lokomotivou rychlostí 200 až 230 km/h
Územní rozhodnutí:  předpoklad 2023
Zahájení stavby:  předpoklad 2027
Uvedení do provozu:  předpoklad 2030

Úsek umožní zásadní zkrácení jízdních dob mezi Prahou hlavním nádražím a terminálem Roudnice nad Labem VRT (19 minut), respektive Lovosicemi a Litoměřicemi (do 32 minut). Jeho zprovoznění přinese již také zkrácení jízdních dob do Ústí nad Labem, respektive do Drážďan o 28 minut.

 

Mapa VRT Podřipsko

Aktuální stav přípravy stavby

VRT Podřipsko je jedním z prvních úseků vysokorychlostních tratí v České republice. Které konkrétní kroky Správa železnic nyní realizuje a které připravuje pro nejbližší období, je znázorněno v harmonogramu níže.

schéma fáze přípravy vrt

Obec Bašť se stala v červnu 2023 členem spolku Koridor D8.

Zápis z 6. zasedání ZO Bašť ze dne 15.6.2023 – Obec Bašť (obecbast.cz)

Koridor D8 je zapsaný spolek, jehož členy tvoří obce a sdružení.

KORIDOR D8 – Spojení obcí a spolků Koridor D8
Členství spolku přináší obcím ucelené aktuální informace, jejichž sledování a vyhledávání by znamenalo věnovat tomu značný čas. Cílem spolku je koordinovat spolupráci k ochraně svých obyvatel před negativními dopady investičních záměrů. Členství přináší podobné výhody jako členství ve spolku Stop letiště Vodochody, kde je obec stále členem. Jako příklad nově získaného poznatku byla uvedena nová informace o možném spojení výstavby VRT a rychlostní železnice, která by měla zastávku i u obce.

Schválené stanovy spolku Koridor D8

Co změní nový stavební zákon?

Koridor D8

Kvalita ovzduší je velkým problémem, který trápí nejen členské obce KORIDORU D8. Na znečišťování ovzduší se podílí zejména nadměrná doprava, průmyslové areály, elektrárny, těžební a stavební činnost, či nevhodné obdělávání půdy. Znečištěné ovzduší má negativní dopad na naše zdraví i na krajinu. KORIDOR D8 se kvalitou ovzduší dlouhodobě zabývá a chce přicházet s řešeními. 

Obec Bašť se připojila k výzvě SVALBARD, který vyhlásil Státní fond životního prostředí ČR, jako zprostředkovatel Programu „Životní prostředí, ekosystémy a změna klimatu,“.

Z výzvy Svalbard je možné získat podporu projektů zaměřených na monitoring a identifikaci místního znečištění ovzduší zapříčiněného lokálními topeništi. Žadatelé z řad právnických osob v ní mohou získat podporu na zajištění lokálního měření kvality ovzduší s důrazem na problematiku vytápění domácností.

Informace k výzvě Svalbard

 

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |