Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Tel.: + 420 283 981 065
Mobil :+420 722 907 834

Významné dopravní projekty v okolí obce

Vysokorychlostní trať (VRT) Praha – Litoměřice

Zastupitelstvo obce na svém zasedání 13. ledna 2014 projednalo žádost společnosti NDCon s.r.o. o vyjádření k trase VRT Praha – Litoměřice.

Vzhledem k tomu, že velké projekty v regionu s významným vlivem na životní prostředí (Letiště Vodochody, VRT Praha – Litoměřice, přestavba silnice I/9) nejsou projednávány v rámci kumulativního vlivu, ale každá jednotlivě a v případě VRT Praha – Litoměřice zatím nejsou k dispozici jakékoliv informace o opatření, která by zmírňovala negativní dopady na obec, vyjádřilo zastupitelstvo své nesouhlasné stanovisko s tímto projektem.

Silnice I/9

Silnice I/9, která začíná na křižovatce Zdiby (D8) a odtud vede kolem Neratovic a dále do Mělníka, České Lípy a dále na Rumburk a státní hranici s Německem, je v úseku Praha–Mělník plánována ve čtyřpruhovém uspořádání. V první fázi bude zkapacitněn úsek Praha–Býškovice v kategorii S 22,5/100.

Obchvat Líbeznic je situován západně od obce Líbeznice, a je řešen jako pravá polovina budoucího čtyřpruhu kategorie ½ S 24,5/100 s provizorním připojením na stávající silnici I/9 v kategorii S 9,5/60.

Bližší informace o budoucím vedení silnice mezi Baští a Líbeznicemi nejsou zatím k dispozici, nicméně je předpoklad, že by se trasa silnice ještě více přiblížila východnímu okraji Nové Baště.

Pražský okruh R1

Severní část Pražského okruhu by měla být v tzv. jižní variantě mezi Suchdolem a Březiněvsí (úsek č. 519) vedena přes Suchdol, Bohnice, Čimice, Dolní Chabry, Ďáblice a Březiněves. V průběhu roku 2014 se v médiích objevila zpráva o návrhu tzv. Stínového ŘSD podnikatele Radima Jančury, ve kterém je trasa Pražského okruhu vedena severněji a přímo se dotýká katastrálního území Baště. Jedná se ovšem o variantu, která je zatím ve stadiu neoficiálního návrhu.

Varianty Ss a J severní části Pražského okruhu – neoficiální schéma (www.ceskedalnice.cz)

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |