Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Dohoda o změně Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování přestupků městem Odolena Voda

Dohoda o změně Veřejnoprávní smlouvy o zajišťování přestupků městem Odolena Voda

Dne 17. 5. 2021 byla uzavřena Dohoda o změně Veřejnoprávní smlouvy uzavřené mezi městem Odolena Voda a obcí Bášť (uveřejněné v částce 11/2007 Věstníku Středočeského kraje pod. č. 273/VS/2007 (KS) – o zajišťování výkonu přenesené působnosti ve věcech přestupků (VERA č. 08/2021) spočívající ve zvýšení ceny za každý oznámený přestupek z dosavadních 650,- Kč na 1 200,- Kč.


  • Publikováno: 08.06.21
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka:

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |