Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného starostkou obce Bc. Kateřinou Novákovou.

Místo konání: Obec Bašť, Dlouhá 52, Bašť, Velký sál Komunitního centra

Doba konání: 30.11. 2023 od 18.00 hod

Navržený program jednání

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích)
2. Schválení programu
3. Rozhodnutí o výběru dodavatele účetních služeb pro obec Bašť
4. Aktualizace směrnic obce
5. Různé

Za správnost: Mgr. Lenka Pátková, v.r.
místostarostka obce


  • Publikováno: 22.11.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 65

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |