Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

INFORMACE o konání 12. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného starostkou obce Bc. Kateřinou Novákovou.

Místo konání: Obec Bašť, Dlouhá 52, Bašť, Velký sál Komunitního centra

Doba konání: 21.12. 2023 od 18.00 hod

Navržený program jednání :

 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu § 95 odstavec zákona o obcích
 2. Schválení programu
 3. Schválení rozpočtu na rok 2024
 4. Schválení střednědobého výhledu 2024-2026
 5. Schválení obecně závazné vyhlášky obce Bašť o místním poplatku za odkládání  komunálního odpadu z nemovité věci
 6. Projednání petice občanů obce Bašť za vytvoření parkovacích míst „U Kerštofa“
 7. Různé

 

V Bašti dne 13.12. 2023

Bc. Kateřina Nováková v.r.


 • Publikováno: 13.12.23
 • Sejmuto:
 • Oznamovatel: Obec Bašť
 • Evidenční značka: 75

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |