Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Informace o konání 17.  zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného starostkou obce Bc. Kateřinou
Novákovou.

Místo konání: Obec Bašť, Dlouhá 52, Bašť, Velký sál Komunitního centra
Doba konání: pondělí 17.6. 2024 od 18.30 hod

Navržený program jednání :

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Schválení výsledku výběrového řízení na rekonstrukci VO
4. Informace z Koridoru D8
9. Různé

V Bašti dne 10.6.2024
Bc. Kateřina Nováková v.r.


  • Publikováno: 10.06.24
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 45

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |