Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
INFORMACE o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

INFORMACE o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného starostkou obce Bc. Kateřinou Novákovou
Místo konání: Obec Bašť, Dlouhá 52, Bašť, Velký sál Komunitního centra
Doba konání: 25.10. 2023 od 18.30 hod
Navržený 1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu § 95 odstavec zákona o obcích
program 2. Schválení programu
jednání 3. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na účetní služby a jmenování
hodnotící komise
4. Stanovisko zastupitelstva obce k plánované výstavbě VRT
5. Rozpočtové opatření č. 3/2023
6. Souhlas zastupitelstva obce se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a
členem zastupitelstva
7. Různé

V Bašti dne 17.10. 2023
Bc. Kateřina Nováková

Vyvěšeno:
Sejmuto:


  • Publikováno: 17.10.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 57

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |