Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Oznámení o vyhlášení právního předpisu 4/2023

Oznámení o vyhlášení právního předpisu 4/2023

https://sbirkapp.gov.cz/ SPPZZYGBRPLE2AVE Strana 1
sbirkausc@mvcr.cz
odbor veřejné správy, dozoru a kontroly
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4

Oznámení o vyhlášení právního předpisu
Ministerstvo vnitra jakožto správce Sbírky právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních
úřadů v souladu s § 3 odst. 1 zákona č. 35/2021 Sb., o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a
některých správních úřadů, potvrzuje vyhlášení právního předpisu.

Více informací naleznete zde:
https://sbirkapp.gov.cz/informace/pro-vkladatele/chyby#oznameni-o-vyhlaseni-pravniho-predpisu

Vkladatel: Obec Bašť (ID DS: krhbtu3, IČO: 00240036)

Druh právního předpisu: Obecně závazná vyhláška

Číslo právního předpisu: 4/2023

Název právního předpisu: O místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Datum vydání právního předpisu: 09.11.2023

Zakonné zmocnění: zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích – § 14 – za užívání veřejného prostranství

Oblast právní úpravy: místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Účinnost právního předpisu: 01.01.2024
Datum a čas zveřejnění právního předpisu ve Sbírce právních předpisů: 29.11.2023 11:50


  • Publikováno: 29.11.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 67

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |