Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku

Oznámení záměru prodeje nemovitého majetku

Obec Bašť tímto, dle ustanovení § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, zveřejňuje záměr prodeje nemovitého majetku, a to pozemku parc. č. st. 938 o výměře 9 m2 a pozemku parc. č. 98/515 o výměře 40 m2, který vznikne oddělením ze stávajícího pozemku p.č. 98/1.  

Vše vedeno Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Praha-východ na LV č. 10001 pro obec Bašť, katastrální území Bašť.
Na pozemku parc. č. st. 938 je umístěna trafostanice. Nový pozemek parc. č. 98/515 představuje ochranné pásmo trafostanice.


  • Publikováno: 01.04.22
  • Sejmuto: 18.04.22
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka:

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |