Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Záměr obce Bašť

Záměr obce Bašť

OBEC BAŠŤ
Obec Bašť + 420 283 981 065 Bankovní spojení:
Obecní 126 ou@obecbast.cz Komerční banka, a.s.
250 85 Bašť ID: krhbtu3 6528201/0100
Vyřizuje:
Mgr. Lenka Pátková
Datum:
02.06.2023
Číslo jednací:
0984/2023/OÚ

ZÁMĚR OBCE BAŠŤ
na výpůjčku prostor malého sálu v Komunitním centru – velikost 71m2, a poloviny prostor velkého sálu v Komunitním centru o velikosti 105m2, společně s dvěmi malými užitkovými místnostmi.
Oba prostory se nachází na adrese Dlouhá 52, Bašť 250 85, stavba je součástí pozemku p.č. st. 74/1 k.ú. Bašť, obec Bašť, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném na Katastrálním pracovišti Praha-východ, pro obec Bašť.
Obec má zájem uzavřít smlouvu o výpůjčce těchto prostor na dobu od. 31. 7. 2023 do 30. 6. 2025 z důvodu zřízení dočasného detašovaného pracoviště Základní školy a Základní umělecké školy Líbeznice, příspěvkové organizace, IČ: 00875911, Měšická 322, 250 65, Líbeznice.
Obec Bašť si vyhrazuje právo případně záměr zrušit a neuzavřít smlouvu o výpůjčce se žádným zájemcem.
Záměr byl schválen usnesením rady obce dne 30. 5. 2023 č. 3/14/2023.

Bc. Kateřina Nováková
starostka obce

Vyvěšeno: 2. 6. 2023
Sejmuto:

Bc. Kateřina Nováková
2023.06.02 11:33:15


  • Publikováno: 02.06.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 41

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |