Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného starostkou obce Bc. Kateřinou Novákovou.

Místo konání: Obec Bašť, Dlouhá 52, Bašť, Velký sál Komunitního centra

Doba konání: čtvrtek 9.11. 2023 od 19.30 hod

Navržený program jednání

1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu § 95 odstavec zákona o obcích
2. Schválení programu
3. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na účetní služby a jmenování hodnotící komise
4. Dohoda o ukončení členství Nové Vsi ze Svazku obcí pod Beckovem
5. Informace k plánované tramvajové trati do Sedlce/ Odolené Vody
6. Schválení obecně závazné vyhlášky O místním poplatku ze psů
7. Schválení obecně závazné vyhlášky O místním poplatku za užívání veřejného prostranství
8. Různé

V Bašti dne 1.11. 2023
Bc. Kateřina Nováková v.r.


  • Publikováno: 01.11.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 61

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |