Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
INFORMACE  o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

INFORMACE o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

INFORMACE

o konání 7. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

 

 

Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného 1. místostarostkou obce Mgr. Lucií Caltovou.

 

 

Místo konání: Obec Bašť, Dlouhá 52, Bašť, Malý sál Komunitního centra

 

Doba konání: 19.7. 2023 od 17.00 hod

 

Navržený       1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích )

program         2. Schválení programu

jednání           3. Spolupráce s Mateřskou školou MAMA s.r.o. 2023/2024


  • Publikováno: 11.07.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 51

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |