Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
INFORMACE o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

INFORMACE o konání 8. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného starostkou obce Bc. Kateřinou Novákovou.

Místo konání: Obec Bašť, Dlouhá 52, Bašť, Velký sál Komunitního centra

Doba konání: 21. 9. 2023 od 18.30 hod

Navržený       1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích )

program         2. Schválení programu

jednání           3. Provoz Obecní knihovny Bašť

 1. Vlastnictví pozemku p.č. 593/1 – Předbojská
 2. Projednání souhlasných prohlášení o vzniku vlastnického práva k nově   vzniklým pozemkům p.č. 512/165, p.č. 512/167, p.č. 512/168 a p.č. 512/169 k.ú. Bašť
 3. Žádost o uznání vlastnického práva – vydržení části pozemku p.č. 554/2
 4. Žádost o odkup části obecního pozemku
 5. Vzájemné vydržení částí pozemků p.č. 620 a p.č. st. 21
 6. Rozpočtové opatření č. 3
 7. Informace k soudnímu sporu s Dimri construction
 8. Informace k provozu komunitního centra
 9. Různé

 

V Bašti dne 13. 9. 2023

Bc. Kateřina Nováková, v.r.


 • Publikováno: 13.09.23
 • Sejmuto:
 • Oznamovatel: Obec Bašť
 • Evidenční značka: 55

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |