Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 NOVÉ MĚSTO, PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍ ČECHY
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2 – NOVÉ MĚSTO
ODBOR HOSPODAŘENÍ S MAJETKEM STÁTU

1737/S/2023-HMSO
NAŠE Č.J.: UZSVM/S/12718/2023-HMSO
VYŘIZUJE: Greňová Věra, Mgr.
ÚTVAR: 2031
TELEFON: +420 225 776 862
E-MAIL: Vera.Grenova@uzsvm.cz
DAT.SCHRÁNKA: 4bdfs4u
DATUM: 11. 09. 2023

Žádost o zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Vážení,
na základě dlouhodobé spolupráce Vaší obce s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových (dále jen „ÚZSVM“) a v souladu se zákonem č. 256/2013 Sb. (dále jen „katastrální
zákon“) Vám v příloze tohoto dopisu zasílám aktualizovaný seznam nemovitostí s takzvaně
nedostatečně identifikovanými vlastníky (dále jen „NIV“), které se na území Vaší obce nacházejí.
Jedná se o údaje převzaté od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního ke dni 1. srpna 2023.
S ohledem na blížící se konec zákonné lhůty (1. ledna 2024), do kdy se vlastníci nemovitostí
mohou přihlásit o svá práva, upozorňuji, že se jedná o poslední takto zaslaný přehled nemovitostí
ze strany ÚZSVM.

Dovoluji si Vás požádat o zveřejnění tohoto seznamu v souladu s § 65 katastrálního zákona na
úřední desce Vašeho úřadu, a to nepřetržitě až do data 1. ledna 2024. Seznam nemovitostí, jichž
se tato výzva týká, je rovněž zveřejněn na webových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz/niv.
Na této adrese naleznou občané také všechny důležité informace, které jim usnadní orientaci
v problematice NIV.

Závěrem doplňuji, že u nově nabytého majetku, který státu připadne po 1. lednu 2024, bude
ÚZSVM postupovat v souladu se zákonem o majetku státu. To znamená, že nemovitosti budou
nejprve nabídnuty specializovaným státním institucím, jako jsou například Státní pozemkový úřad,
státní podnik Lesy ČR, nebo státní podniky Povodí atd. Pokud státní instituce neprojeví o majetek
zájem, bude pro něj ÚZSVM hledat definitivního vlastníka mimo stát. ÚZSVM je připraven k tomu,
aby nemovitostmi nabytými po NIV, o které nebude zájem mezi jinými státními institucemi, podpořil
rozvojové aktivity jednotlivých územních samosprávných celků při dodržení podmínek stanovených
zákonem o majetku státu a Metodickým materiálem Ministerstva financí.
V případě jakýchkoliv dotazů se na mě neváhejte obrátit.

Děkuji za spolupráci.
S pozdravem
Ing. Přemysl Vlček
vedoucí oddělení
Hospodaření s majetkem v operativní evidenci

Příloha: Přehled NIV aktualizovaný k 1. 8. 2023


  • Publikováno: 12.09.23
  • Sejmuto: 01.01.24
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 54

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |