Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad Bašť, Obecní 126, 250 85, Bašť

Čj.:690/2023/OÚ
Sp.zn.:442/2023/OÚ

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Obecní úřad Bašť v souladu s § 25 správního řádu oznamuje, že Ľubomír Uram, nar. 14. 12. 1957, trvalý pobyt Hlavní 20, 250 85 Bašť, jakožto osoba neznámého pobytu, má možnost převzít si na Obecním úřadě Bašť, sídlo Obecní 126, Bašť 250 85, v úředních hodinách, písemnost Usnesení o ustanovení opatrovníka, ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu.

Bc. Kateřina Nováková
starostka obce

Vyvěšeno: 27.4.2023
Sejmuto:

 


  • Publikováno: 27.04.23
  • Sejmuto: 06.06.23
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 33

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |