Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30. 5. 2023 od 8:00 do 15:00

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 30. 5. 2023 od 8:00 do 15:00

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060893903
Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vaší obce dne 30. 5. 2023 od 8:00 do 15:00 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy.
Energetický zákon nám ukládá povinnost oznamovat plánovanou odstávku nejméně 15 dní
před její realizací, tj. omezením nebo přerušením dodávek elektrické energie.
Na základě uvedeného si Vás dovolujeme požádat o součinnost při informování Vašich
obyvatel zveřejněním přiloženého oznámení na úřední desce, internetových stránkách
a případně i dalším způsobem v místě obvyklým.
Přerušení dodávky elektrické energie je nutné z důvodu plánovaných prací na distribuční
soustavě, které jsou nezbytné pro zajištění bezpečných a spolehlivých dodávek elektřiny.
Zasílání oznámení o plánovaných odstávkách e-mailem nebo SMS si může sjednat každý
zákazník ke svému odběrnému místu jednoduše a zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba,
popř. jsou tyto informace k dispozici také na www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy
nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
Děkujeme Vám za spolupráci a zveřejnění přiložených podkladů Vašim obyvatelům.

S pozdravem
Mgr. Ondřej Horák
Vedoucí odboru Obsluha partnerů
ČEZ Distribuce, a. s.


  • Publikováno: 10.05.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 36

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |