Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Návrh závěrečného účtu obce Bašť za rok 2022

Návrh závěrečného účtu obce Bašť za rok 2022

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE BAŠŤ
ZA ROK 2 0 2 2
1. Rozvaha, výkaz zisku a ztrát, výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
za rok 2022
2. Příloha k účetní závěrce, účtový rozvrh a dodatek k příloze účetní závěrky
3. Výsledek hospodaření
4. Příspěvková organizace
5. Zpráva o přezkumu hospodaření za rok 2022
6. Zhodnocení činnosti obce
Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané Obce Bašt uplatnit buď písemně
do 4.6.2023 nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce.
Vyvěšeno: 18.5. 2023
Sejmuto:
Podle zákona č.250/2000 Sb. je návrh Závěrečného účtu obce Bašť za rok 2022 v plném znění vyvěšen na elektronické desce obce Bašť nebo k nahlédnutí na obecním úřadě v Bašti.


  • Publikováno: 18.05.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 37

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |