Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
POZVÁNKA Honební společenstvo Bašť

POZVÁNKA Honební společenstvo Bašť

POZVÁNKA
Honební společenstvo Bašť svolává valnou hromadu členů dne 25.3.2023 ve 14.00 hod
Místo konání: Bašť, Komunitní centrum U Oličů v malém sále v 1. patře. Program: 1. Zahájení, volba orgánů Valné hromady 2. Zpráva honebního starosty 3. Finanční zpráva 4. Rekonstrukce výboru HS a návrh změny stanov 5. Schválení nové smlouvy o nájmu společenství honitby na léta 2023-2033 6. Diskuse 7. Návrh usnesení 8. Závěr

Předem děkujeme za účast
S pozdravem

Kontakty: Ing. Jaroslav Bačina, Klíčany 14, tel: 602 426 809 Ing. Antonín Kreml, Bašt‘, Letná 97, tel. 733 320 719
Vyvěšeno na úředních deskách obci: Bašt‘, Sedlec, Klíčany, Panenské Břežany, Předboj,


  • Publikováno: 22.02.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 22

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |