Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
Pozvánka na jednání Valné hromady HS Bořanovice

Pozvánka na jednání Valné hromady HS Bořanovice

Honební společenstvo Bořanovice se sídlem ke Kampeličce 67, 250 65 Bořanovice

Pozvánka
na jednání Valné hromady honebního společenstva v Bořanovicích, konané
dne 26.2.2023 od 14,00 hod. v restauraci „Pod smrky“ v Bořanovicích

Program jednání:

1) Prezentace přítomných členů ‚üvod a schválení programu valné hromady
2) Schválení předsedajícího, zapisovatele a ověřovatele zápisu.
3) Zprava o činnosti HS Bořanovice v přechozím desetiletém období

4) Zprava o finančním hospodaření v uplynulých 10 letech

5) Projednáni výše nájmu a schválení pronájmu honitby na dalších 10 let MS Bořanovice

6) Diskuze, usnesení, závěr

7) Výplata podílů na nájemném za uplynulé období přítomným členům HS

Na základě usnesení přijatém na předešlé valné hromadě HS Bořanovice, bude toto
oznámení o konání valné hromady provedeno vyvěšením na úředních deskách Obecních
úřadů Bořanovice, Bašt‘, Březiněves, Hovorčovice, Líbeznice, Měšice, Sedlec a Zdiby.

Valnou hromadu svolal a návrh programu sestavil dne 8.2.2023 Ing. Petr Honz – předseda
HS Bořanovice, e-mail: p.honz@seznam.cz


  • Publikováno: 08.02.23
  • Sejmuto: 27.02.23
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 14

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |