Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065
ZÁMĚR OBCE BAŠŤ

ZÁMĚR OBCE BAŠŤ

na pronájem nebytových prostor výtvarného ateliéru ve vnitrobloku objektu Komunitního centra Bašť, a poloviny prostor velkého sálu v Komunitním centru Bašť, o velikosti 105m2.

Oba prostory se nachází na adrese Dlouhá 52, Bašť 250 85, stavba je součástí pozemku p.č. st. 74/1 k.ú. Bašť, obec Bašť, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 10001 vedeném na Katastrálním pracovišti Praha-východ, pro obec Bašť.

Obec má zájem uzavřít smlouvu o krátkodobém pronájmu těchto prostor na dobu od 11. 9. 2023 do 31. 8. 2025. Prostory budou pronajímány za účelem pořádání kroužků pro rodiče s dětmi, kroužků pro děti, kurzů pro dospělé osoby, besed, seminářů, přednášek, workshopů, apod.

Cena za pronájem domečku (výtvarný ateliér) 150Kč/hodinu nebo 600Kč/den, cena za pronájem poloviny velkého sálu (tělocvična) 250Kč/hodinu nebo 1000Kč/den.

Záměr byl schválen usnesením rady obce dne 26. 6. 2023 č.  8/17/2023.


  • Publikováno: 27.06.23
  • Sejmuto:
  • Oznamovatel: Obec Bašť
  • Evidenční značka: 49

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |