Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Obecně závazné vyhlášky / Právní předpisy

Číslo předpisu Název předpisu Účinnost
1/2022 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství 10.02.2022
2/2022 o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 10.02.2022
Příloha č. 1 – Ohlášení plátce
1/2019 Nařízení č. 1_2019_Plán zimní údržby

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě
13.12.2019
1/2017 Obecně závazná vyhláška obce Bašť č. 1/2017 o nočním klidu 14.6.2017
Sazebník úhrad nákladů spojených s vyhledáváním a poskytnutím informace při realizaci zákona o svobodném přístupu k informacím 5. 9. 2016
5/2016 Směrnice obce č. 5/2016 o pořizování, využívání a archivování zvukových záznamů průběhu jednání zastupitelstva obce 27.6.2016
Provozní řád Sběrného místa
Evakuační plán obce Bašť 4.4.2016
N2/2015 Nařízení obce Bašť č. 2/2015 kterým se vydává tržní řád 11.12.2015
1/2015 Interní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 28.4.2015
1/2012 Obecne zavazna vyhlaska obce Bast[3] 18.1.2013
4/2011 O místních poplatcích 1.1.2012
1/2010 Požární řád obce 6.10.2010
1/2006 O vyhlášení závazné části územního plánu obce Bašť 30.1.2007
2/2002 O podmínkách k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob 19.11.2002

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích – změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
… kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
…kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |