Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Tel.: + 420 283 981 065
Mobil :+420 722 907 834

Voda

Cena vodného a stočného

Pro rok 2022 byla cena usnesením Zastupitelstva obce Bašť č. 8/029 ze dne 22. 12. 2021:

Vodné: 63,87 Kč/m3 vč. 10% DPH

Stočné: 45,54 Kč/m3 vč. 10% DPH

Pro rok 2021 byla cena usnesením Zastupitelstva obce Bašť č. 15/022 ze dne 25. 03. 2021:

Vodné: 60,10 Kč/m3 vč. 10% DPH

Stočné: 43,18 Kč/m3 vč. 10% DPH

Bašť_Vodné stočné 2021_signed.pdf

Doložení nákladů společnosti VaK Zápy s likvidací odpadních vod na ČOV Bašť:

 

Pozn.: Návrh ceny vodného a stočného pro rok 2021 zaslal provozovatel vodovodu (mimo lokality Nová Bašť) a kanalizace, VaK Zápy 30.11.2021. Zastupitelstvo obce Bašť návrh ceny na svém jednání dne 17.12.2020 neschválilo a bod přerušilo, a to do doby doložení nákladů na zvýšení stočného od více jak 10 Kč/m3. Zvýšené náklady jsou způsobeny zejména kapacitním poddimenzováním ČOV Bašť. Počet obyvatel již v roce 2015 přesáhl kapacitu ČOV. Nashromážděné kaly je nutné z ČOV odebírat a odvážen. Současně je nutná celodenní přítomnost obsluhy, místo původních cca dvou hodin/den. Cena stočného současně zahrnuje složku určenou pro obnovu vodárenského majetku (kanalizace a ČOV) pouze v minimální výši.

Informace Středočeských vodáren a.s. k současným problémům s pitnou vodou (2021)

Informace s platnými údaji pro možné odběratele

Informace s platnými údaji pro možné odběratele dle § 36 odst. 3, odst. 4 a odst. 8 písm. a) zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu jsou zpřístupněny na webových stránkách www.vak-zapy.cz platného provozovatele VaK Zápy s.r.o.

Sdělení o změně a způsobu vyúčtování vodného a stočného v obci Bašť
Společnost VaK Zápy, s.r.o., se sídlem Zápy 9, 250 61 Zápy, IČO: 47544511, jako provozovatel vodohospodářské infrastrukAktuální rozbor vodytury oznamuje, že v průběhu roku 2021 začala přecházet na roční zúčtování za vodné a stočné a nastavuje jednotlivým odběratelům zálohový systém plateb. Roční vyúčtování proběhne vždy v měsíci září ovšem jen pro lokalitu obce Bašť, kde společnost VaK Zápy provozuje vodovod i kanalizaci. Pro část obce, kde společnost provozuje pouze kanalizaci, zůstane termín vyúčtování stočného beze změny.

Vyjádření ČGS k problematice ochrany podzemních vod na území obce Bašť

Aktuální rozbor vody

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |