Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘÍSPĚVEK NA OBNOVU KULTURNÍCH PAMÁTEK

Ministerstvo kultury České republiky (MK ČR) vyhlašuje pro rok 2023 dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Finanční podpora z tohoto programu je určena na obnovu nemovitých kulturních památek, které se nachází mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky, popř. na obnovu mobiliáře pevně spojeného se stavbou, a to oltáře, varhany nebo kazatelny v kostelech, pokud je tato stavba kulturní památkou, a dále na obnovu kulturních památek v případě, že se nejedná o restaurování (např. obnova kolejových vozidel, strojů apod.).

Pro celý správní obvod obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je pro rok 2023 stanovena kvóta pro podporu obnovy kulturních památek 598 tis. Kč. Minimální výše příspěvku je 80 tis. Kč.

Veškeré informace k dotačnímu programu naleznete na webových stránkách MK ČR:

https://www.mkcr.cz/

Program bude realizován pouze v jednom kole.

Uzávěrka příjmu žádostí je stanovena na 28. února 2023. Žádosti musí být doručeny nejpozději do tohoto data na adresu:

Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče

Úsek památkové péče

Masarykovo nám. 1, 2
250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Ing. Pavel Janků

vedoucí Odboru stavebního úřadu,
územního plánování a památkové péče

 

Administraci programu zajišťuje a informace poskytuje Bc. Hana Ziková, tel. 326 909 135,  

e-mail: hana.zikova@brandysko.cz

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |