Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

Poděkování – Tříkrálová sbírka – Charita Neratovice

Vážení občané Baště,
dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří především Vám všem, kdo jste naše koledníky s láskou přijali a do Tříkrálové sbírky přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Pomáháte tím, nejen nám, šířit dobro a lásku, které není nikdy dost.
V letošním roce koledovali Tři Králové v obci Bašť vůbec poprvé a podařilo se jim vykoledovat částku 3.301 Kč. Celkový výtěžek Charity Neratovice v Tříkrálové sbírce 2024 byl v rekordní výši 228.344 Kč. Již loňským záměrem Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Neratovice bylo získat finance na vybudování bezbariérových chodníků kolem Domu s pečovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši, abychom našim klientům lépe zpřístupnili velkou část zdejší zahrady. Ačkoliv se nám vloni podařilo vybrat celou zamýšlenou částku, ukázalo se, že při současných cenách práce i materiálu to na realizaci tohoto projektu bohužel nestačí. Pro letošní rok tak zůstalo hlavním záměrem sbírky získat chybějící finance na výstavbu chodníků, odpočinkových zón s altánem a celkovou revitalizaci zahrady, což se nám, i díky Vaší štědrosti, konečně podařilo. Zbývající část vybraných peněz bude využita na nákup potřeb pro kreativní činnosti a rehabilitační sportovní vybavení pro seniory a pro práci s mládeží.
Velice si vážíme Vaší podpory a účasti. Máme velkou radost, že jsme se letos mohli osobně setkávat a uspořádat tradiční koledu Tří králů, která byla více než úspěšná. Do nového roku 2024 nezbývá než popřát nám všem pevné zdraví, mnoho dalších milých setkání a nekonečný úsměv na tváři.

Děkujeme za Vaši štědrost.

Irena Růžičková
Vedoucí kanceláře a provozu
Koordinátor Tříkrálové sbírky

Poděkování Bášť

25.1.2024 – Pošta uzavřena !

Vážení občané,

bohužel ze zdravotních důvodů, bude ve čtvrtek 25.1.2024 naše Pošta Partner Bašť, ze zdravotních důvodů UZAVŘENA.

Děkujeme za pochopení.

Informace k zahájení výběru poplatků…

Vážení spoluobčané,

dnes 22.1. začíná výběr poplatků. Jedná se o poplatek za komunální odpad a za nádoby na tříděný odpad, tzv systém door to door.

– k placení je možné využít jednak platební portál Středočeského kraje s odkazem na webových stránkách obce nebo lze platit přímo na úřadě v úředních hodinách

– po zaplacení dostane opět každý občan kartičku, která mu umožní celoročně využívat sběrný dvůr

– pokud využijete platbu přes portál, nemusíte již nic vyplňovat!

– při platbě na úřadě se vyplňování nevyhnete

– stejně jako v minulých letech zůstává sleva pro samostatně žijící seniory, ať už jednotlivce nebo pár, bez rozdílu.

Pokud budou chtít tuto slevu využít, musí vyplnit čestné prohlášení.

Bližší podrobnosti k platbě poplatků naleznete na webových stránkách obce.

 

Co vše ovlivňuje výslednou výši poplatku?

Poplatek tvoří dvě základní položky. Výchozí je cena od svozové firmy za jednotlivé typy nádob a druhou položkou je tzv. koeficient, který si určují obce a města samy (ve vyhlášce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – ze zákona maximálně možný je 1 kč za litr odpadu). To jsou důvody rozdílných cen v jednotlivých obcí. Pokud bychom je tedy chtěli objektivně porovnávat, tak pak u obcí, které mají stejnou svozovou firmu, a tedy stejnou výchozí cenu.

Porovnání koeficientů u okolních obcí, kde mají stejnou svozovou firmu – FCC je následující:

Bašť……. 0,70 Kč/ litr nádoby

Předboj…0,70 Kč/ litr nádoby

Kojetice…0,95Kč/ litr nádoby

 

poplatek = cena za nádobu X četnost svozu (52 týdnů/ 26 týdnů)      X koeficient

Každá svozová firma letos promítla do cen jednak relativně vysokou inflaci (www.czu.cz) a také navýšené DPH, které vstoupilo v platnost od 1.1. 2024. Konkrétně se zvýšilo z 15 na 21 % (www.mfcr.cz).

 

Obec na svém prosincovém zastupitelstvu navýšila koeficient tak, aby náklady pro obec za odpady byly více méně stejné, jako v předchozím roce. Tedy téměř 1 200 000 Kč. Vybrané peníze se použijí na zaplacení svozu kontejnerů na tříděný odpad, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad a v neposlední řadě za úklid stání. V tomto bodě je potřeba dodat, že Bašť oproti většině okolních obcí doplácí nejvíce. Velmi málo je v okolních obcích zaveden tzv. systém door to door, tedy možnost pro obyvatele mít u svého domu popelnice na tříděný odpad. Důvod je prostý. Pro obce je to drahé. Řada obcí také nemá zavedeny slevy pro seniory.

Podrobně o problematice odpadového hospodářství a novinkách v této oblasti platných od 1.1. 2024 se dozvíte v jarním zpravodaji.

 

Bc. Kateřina Nováková

starostka obce

 

 

 

 

 

27.1.2024 – Sbírka oblečení a obuvi v KC Bašť – 9:00 – 12:00h

SBÍRKU TEXTILU A OBUVI 

27.1.2024 od 9 do 12 hodin v Domečku Komunitního centra Bašť. 

V současné náročné době přibývá nízkopříjmových rodin s dětmi, rodičů samoživitelů, osamělých seniorů a osob bez standardního bydlení, kterým už nezbývají finance na zakoupení teplého oblečení, obuvi, povlečení, dek, polštářů či ručníků. Proto se naše organizace MAS Nad Prahou o.p.s. rozhodla tyto skupiny podpořit s pomocí obce Bašť zorganizováním charitativní sbírky v komunitním centru obce. Dejme těmto lidem i použitému oblečení a obuvi další šanci. Co lze přinést: dámské, pánské, dětské, juniorské vyprané suché oblečení či obuv nejrůznějších velikostí a barev. Různé druhy použitého vypraného povlečení, dek, polštářů či ručníků.

Za Vaši podporu Vám předem jménem potřebných moc děkujeme a věřte – každý kus pomůže.

 

Za MAS Nad Prahou

Jitka Melicharová, DiS.

vedoucí terénních sociálních služeb

Poplatky pro rok 2024 bude možné hradit od 22.1.2024 do 29.2.2024


Komunální odpad

Poplatky za svoz komunálního odpadu,  za psa/psy, jakožto i úhradu za tříděný odpad pro rok 2024, bude možné hradit v období od 22.01.2024 do 29.02.2024. Poplatky je možné hradit hotově nebo kartou v úřední hodiny obecního úřadu obce Bašť,  nebo prostřednictvím platebního portálu Středočeského kraje.

! POZOR !

PŘI PLATBĚ NA OBECNÍM ÚŘADĚ:

 • u komunálního odpadu je nutné vyplnit ohlášení plátce POUZE V PŘÍPADĚ ZMĚNY či nového přihlášení.
 • u tříděného odpadu (plast, papír, Bio) je nutné ohlášení plátce vyplnit VŽDY.

PŘI PLATBĚ ONLINE přes portál Středočeského kraje :

 • u komunálního odpadu NENÍ POTŘEBA VYPLŇOVAT OHLÁŠENÍ PLÁTCE.
 • u tříděného odpadu (plast, papír, Bio) NENÍ POTŘEBA VYPLŇOVAT OHLÁŠENÍ PLÁTCE.

Pouze při vzniku nového poplatku či nové objednávce svozu tříděného odpadu je nezbytné vyplnit a doručit ohlášení plátce obecnímu úřadu.

Vyplňujte zvlášť ohlášení plátce za komunální odpad  a ohlášení plátce za tříděný a bioodpad.

Ohlášení plátce – komunál

OHLÁŠENÍ PLÁTCE_tříděný a bioodpad

Ohlášení plátce naleznete také na našich webových stránkách obce v sekci Formuláře.

Na loňské známky budou popelnice vyváženy do konce března 2024.

Ceny pro rok 2024 jsou stanoveny dle obecně závazné vyhlášky 5/2023 

 • popelnice 80 l.: 2.912,- Kč/52 svozů / 1.456,- Kč/26 svozů
 • popelnice 120 l.: 4.368,- Kč/52 svozů / 2.184,- Kč/26 svozů / sezónní 2.184,- Kč
 • popelnice 240 l.: 8.736,- Kč/52 svozů / 4.368,- Kč/26 svozů

(52 svozů = svoz 1 x týdně; 26 svozů = svoz 1 x za 14 dnů)

Sezónní svoz 2024: 1x 7 dní (1.10. – 31.3.) 1x 14 dní (1.4. – 30.9.)

Samostatně žijícím seniorům či seniorským párům s trvalým bydlištěm v Bašti je nabídnuta SLEVA na poplatku ve výši 50% :

 • Popelnice 80 l/26 svozů: 728,- Kč, 
 • Popelnice 120 l/26 svozů: 1.092,- Kč

Uplatnit nárok na seniorskou slevu je možné POUZE NA OBECNÍM ÚŘADĚ po podepsání dohody o poskytnutí kompenzace z poplatku za odkládání odpadu z nemovité věci.


Individuální svoz tříděného odpadu z domácností, systém D2D (door to door):

 • Papír 120 l/26 svozů: 700,- Kč
 • Papír 240 l/26 svozů: 1300,- Kč
 • Plast 120 l/26 svozů: 700,- Kč
 • Plast 240 l/26 svozů: 1300,- Kč
 • Bioodpad 120 l se svozem 1 x 14 dnů v sezóně: 750,- Kč (tuto nádobu již není možno objednat, stávající jsou vyváženy dále)
 • Bioodpad 240 l se svozem 1 x 14 dnů v sezóně: 1100,- Kč

Poplatky za psa

Sazba poplatku dle obecně závazné vyhlášky č. 3/2023

Za prvního psa činí poplatek 200,- Kč

Za každého dalšího pak 200,- Kč

Za psa jehož držitelem je osoba starší 65let 150,-Kč

Za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65let 200,-Kč

Zde si také můžete stáhnout EVIDENČNÍ LIST PSA pro přihlášení nového pejska.

Poplatek se hradí za každého psa staršího 3 měsíců. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň dle zvláštního právního předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, které je stanovená povinnost držení a používání psa dle zvláštního právního předpisu.

9.2.2024 – Talkshow o dakaru – zámek Čestlice u Volyně

Zveme Vás na přednášku RALLY DAKAR očima přímého několikanásobného účastníka rally Zdeňka Tůma.
Termín: 9.2.2024 od19hod na zámku v Česticích u Volyně.
Kapacita je omezena-doporučujeme rezervaci na tel.607600689
Velkoplošná projekce a občerstvení zajištěno!
Během přednášky budeme čepovat oblíbený Hulvát 11° a taktéž bude možné zakoupit Čestický med.

18.1.2024 – Přednáška Vlastislava Janíka od 17: 30 hodin v Památníku národního útlaku a odboje Panenské Břežany.

OPERACE SPELTER

Přednáška Vlastislava Janíka ve čtvrtek 18. ledna 2024 od 17: 30 hodin v Památníku národního útlaku a odboje Panenské Břežany.

Operace Spelter byl krycí název paradesantního výsadku vyslaného exilovým ministerstvem obrany během 2. světové války na území Protektorátu Čechy a Morava. Jeho úkolem bylo podpora odbojové činnosti, a hlavně udržování radiového spojení s Londýnem.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |