Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Tel.: + 420 283 981 065
Mobil :+420 722 907 834

Aktuality

Betlémské světlo v Bašti

Skauti a skautky vám přinášejí Betlémské světlo. Přijďte v pátek 23. 12 v čase mezi 15.00 – 17.30 na Náves v Bašti.

Nezapomeňte s sebou lucerničku, svícen, zkrátka cokoliv, v čem si ho můžete odnést světýlko s sebou domů.

Těšíme se na vás!

 

 

 

 

 

 

SVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU – ZMĚNA OD ROKU 2023

Změna svozového den svozu směsného komunálního odpadu

1x za 14 dní ZELENÉ ZNÁMKY
Změna proběhne od roku 2023 a svozovým dnem bude ČTVRTEK V SUDÉM TÝDNU.
  • 22. prosince – poslední svoz roku 2022
  • 12. ledna – první svoz roku 2023
  • 5. ledna 2023 proběhne mimořádný svoz
Děkujeme za pochopení
FCC Česká republika, s.r.o.

 

Zimní měsíce – údržba komunikací

Zimní měsíce a údržba

Stejně jako předchozí roky, i letos technické služby vyjíždějí za nepříznivého počasí k údržbě v obci. Při první předpovědi počasí, která upozorňovala na možnou tvorbu náledí, pracovníci vyjížděli o půlnoci. Vzhledem k velké vlhkosti a dešti nebylo možné po celé dny udržovat sjízdnost všech vozovek a schůdnost chodníků. Plán zimní údržby se řídí nařízením obce č. 1/2019, která je veřejně dostupná na webových stránkách obce. Pro letošní zimní sezónu jsme zajistili, že úsek mezi obcí Bašť a Předboj, kde jezdí autobusy, bude udržovat správa silnic. Sjízdnost této silnice byla vždy na obci. Pokud by došlo k velkému přívalu sněhu, nabídl pomoc pan Karel Jelínek z Předboje. Za což mu velmi děkujeme.
Obec Bašť

Zimní měsíce a údržba (PDF)

Právní předpisy

Vánoční otevírací doba obecní knihovny

Milí čtenáři,

Obecní knihovna bude v letošním roce naposledy otevřena ve čtvrtek 22.12.2022, ve vánočním období bude pro veřejnost uzavřena. Knihy můžete vracet do biblioschránky, nebo si výpůjčky můžete prodloužit přes online katalog, případně e-mailem. Od pondělí 2.1.2023 již následuje běžná otevírací doba.

Vaše knihovnice Vám přejí krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší do Nového roku.

Kam s obaly po Vánocích při přeplnění kontejnerů na tříděný odpad?

Po naplnění stávajících kontejnerů na tříděný odpad bude možné dne 25.12.2022 využít kontejner na obalový materiál z vánočních dárků, který bude umístěn před obecním úřadem Bašt“ na adrese Obecní 126.

Upozorňujeme, že tento kontejner je určený POUZE NA OBALOVÝ MATERIÁL! Místo je monitorováno kamerovým systémem.

ADVENTNÍ ČTENÍ

Milí čtenáři,

v knihovně je pro vás nachystaná poslední zlatá adventní nadílka knižních novinek. Čekají tu na vás závodnické pohádky, dobrodružství se SpongeBobem, romantika od Julie Caplinové, biografie Šéf a také trocha napětí s detektivkou Neklidná krev.

Těší se na vás vaše knihovnice

 

PTAČÍ CHŘIPKA VE STŘEDOČESKÉM KRAJI!

Ptačí chřipka ve Středočeském kraji!

Státní veterinární správa (SVS) z důvodu přibývajících ohnisek vysoce patogenní ptačí chřipky v České republice vyhlašuje mimořádná veterinární opatření s celostátní působností. Všem chovatelům drůbeže s výjimkou běžců a holubů od zítřejšího dne zakazuje chovat drůbež pod širým nebem a nařizuje umístit chované ptáky do budov v hospodářství. Chovatelé, u kterých není možné chovanou drůbež trvale uzavřít, musí alespoň omezit venkovní prostory do nichž má drůbež přístup a v maximální míře minimalizovat kontakt chované drůbeže s volně žijícími ptáky. Cílem přijímaných opatření je zamezení šíření nákazy do chovů.

Nařízení dále také omezuje pohyb osob v hospodářstvích s chovem drůbeže pouze na osoby, jejichž činnost je zcela nezbytná pro zajištění řádné péče o drůbež. Všichni chovatelé drůbeže (včetně chovatelů holubů a běžců) budou také muset podávat vodu a krmivo chovaným ptákům uvnitř hospodářské budovy případně pod přístřeškem, který zabrání jejich kontaminaci výkaly volně žijících ptáků. Stejně tak budou povinni před kontaminací chránit skladované krmivo, stelivo a vodu.

Chovatelé registrovaní v ústřední evidenci hospodářských zvířat, na jejichž hospodářstvích není drůbež či ptáky možno umístit do budov, musí o této skutečnosti neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu.

V České republice bylo od začátku letošního prosince potvrzeno šest nových ohnisek ptačí chřipky, pět v malochovech drůbeže a jedno ve velkochovu kachen na výkrm. Čtyři z ohnisek se nacházejí ve Středočeském a dvě v Jihočeském kraji. Ve všech případech se jednalo o vysoce patogenní variantu subtypu H5N1, která může být potenciálně přenosná na člověka. K nárůstu počtu nových ohnisek dochází v celé Evropě. Nebezpečí zavlečení nákazy do chovů se vždy výrazně zvyšuje v souvislosti s migrací volně žijících ptáků. Aktuální informace k problematice jsou k dispozici na webu SVS SVS z důvodů šíření ptačí chřipky zakazuje venkovní chov drůbeže – Státní veterinární správa (svscr.cz) .

Přiložený informační leták hejtmanky je ve variantách PDF a JPG k jednoduchému stažení a umístění na web nebo sociální sítě.

S pozdravem

Ing. Luboš Navrátil

Tajemník Krizového štábu kraje

 

Předvánoční setkání a vánoční sbírka pro útuláčky

Kynologie Bašť  zve všechny občany na předvánoční setkání, kde zároveň můžete pomoci pejskům „útuláčkům“. Čeká na vás cukroví, teplý nápoj nebo teplý buřtík a skvělá parta lidí s jejich pejsky.

Přijďte 17. 12. od 10.00 na cvičák v Bašti

Těšíme se na vás i vaše čtyřnohé kamarády

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |