Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

Aktualita ke stavu kanalizace v obci

Vážení sousedé,

celkem pravidelně informujeme o intenzifikaci místní ČOV. Intenzifikace, která nepřinesla tížené zkapacitnění, navíc bez dotací, je dost drahá záležitost s mnoha komplikacemi.

Další a neméně závažný je stav kanalizace. Bohužel se v ní pravidelně nachází i to, čemu lze jen těžko uvěřit. Hračky, hadry na vytírání, pleny, násada od koštěte, lyže,.. Velkým problémem jsou odpadky a tuky, které v kombinaci se saponáty a především s vlhčenými ubrousky vytvoří neuvěřitelně pevný špunt. Překážky v podobě různých předmětů pak dodělají dílo zkázy, a především prodražují a zvyšují náklady na údržbu a tím i na poplatky!!!

Proto se na vás obracíme a apelujeme na to, abyste nepoužívali kanalizaci jako odpadkový koš, a především do něho nevylévali olej ani jiné tuky, ale sbírali je do PET lahví. Ty nemusí být plné, je možné je odevzdávat do příslušných odpadních nádob na sběrných místech nebo na sběrném dvoře. Svoz tohoto tříděného odpadu má obec zdarma, navíc za každý litr oleje dostává drobnou peněžitou odměnu.

Ve středu 25. 10. 2023 ve večerních hodinách skončila kontrola návsi a přilehlých ulic. Celá kanalizace v této oblasti byla nejprve vyčištěna a poté proběhly kamerové zkoušky (od výstavby se nedělalo). Podle prvních informací nebyly objeveny žádné závady na kanalizaci. Nyní se budou vyhodnocovat jednotlivé přípojky. V jedné části obce už jsou u konce kouřové zkoušky, které proběhnou postupně v celé obci.

Jeden problém byl objeven v souvislosti s kontaminací spodních vod. Některé domácí septiky v blízkosti studní mají dávno svá nejlepší léta za sebou. Bez pravidelných kontrol a údržby, a především bez pravidelných kontrol kvality vody ve studních, je velké riziko obdobných problémů, především těch zdravotních.

105. výročí 28. října

28. října 1918 se splnil sen mnoha tehdejších Čechů a Slováků. Díky úsilí Tomáše Garrigua Masaryka, Aloise Rašína, Antonína Švehly, Milana R. Štefánika a mnoho dalších, vznikl uprostřed Evropy nový stát s názvem Československo.

Zítra 28.10. v 10.00 hod, v den 105. výročí tehdejších událostí, se uskuteční slavností setkání u pomníku padlých.

Všichni jste srdečně zváni.

 

Bc. Kateřina Nováková

starostka

Škola v Bašti

Škola v Bašti se posunula zase o kus dál. Na stránkách MAS nad Prahou je zveřejněna zpráva o výběru zhotovitele.

https://www.svazekpodbeckovem.cz/2023/10/25/svazek-obci-pod-beckovem-rozhodl-o-vyberu-zhotovitele-skoly-v-basti/

A co se bude dít v nejbližších dnech? Nyní musí proběhnou zákonné lhůty jak vyvěšení, tak na případné námitky. Což doufáme, že nebudou.

Svazkové obce dodaly podklady pro banku pro vypracování návrhu úvěru. Že úvěr bude je jasné i při velmi příznivě vysoutěžené ceně. A to úvěr na dlouhé roky.

 Další zasedání zástupců obcí Svazku pod Beckovem bude na konci listopadu. Mezi tím musí být na zastupitelstvech obcí ještě odsouhlasena dohoda s obcí Nová Ves, která se rozhodla ze svazku vystoupit.

 

Bc. Kateřina Nováková

starostka obce Bašť

31. 10. 2023 od 18.00 hod – 9. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

INFORMACE o konání 9. zasedání Zastupitelstva obce Bašť

Obecní úřad Bašť v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Bašť, svolaného starostkou obce Bc. Kateřinou Novákovou.

Místo konání: Obec Bašť, Dlouhá 52, Bašť, Velký sál Komunitního centra

Termín konání: 31. 10. 2023 od 18.00 hod

Navržený program
1. Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích )
2. Schválení programu jednání
3. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na účetní služby a jmenování hodnotící komise
4. Stanovisko zastupitelstva obce k plánované výstavbě VRT
5. Rozpočtové opatření č. 3/2023
6. Souhlas zastupitelstva obce se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva
7. Projednání ukončení smlouvy se společností Antonia
8. Různé

V Bašti dne 20. 10. 2023

Bc. Kateřina Nováková, v.r.

9. zastupitelstvo pozvánka

Dotazník pro místní obyvatele

Vážená paní, vážený pane,

v rámci přípravy Strategie rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Mělnicko a Kokořínsko 2024–2030 si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, který je určen pro místní obyvatele žijící v tomto regionu. Tento dotazník nám pomůže při stanovení priorit strategie. Dotazníkové šetření a jeho výsledky budou využity ke stanovení vhodných opatření za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko.

 

Vlastní dotazník naleznete zde:

https://www.click4survey.cz/s4/57120/f57a2d75  

 

Případně je možné využít QR kód:

Vyplnění dotazníku zabere cca 5-10 minut a jeho vyplnění je zcela anonymní.

Dotazník bude aktivní do středy 25. 10. 2023.

 

Velmi Vám děkujeme za jeho zveřejnění a čas, který budete věnovat tomuto výzkumu.

 

S pozdravem

Galina Čermáková

Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko

www.melnicko-kokorinsko.cz

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |