Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

JUDO pro děti

J U D O pro D Ě T I  – H O P A Sport z.s.
oddíl dětského juda v Bašti

Zajímavé cvičení umění boje „DO – cesty“ „ JU – jemnosti“ pro děti od 5 do 18 let.

JUDO je krásné umění boje a zároveň všestranný sport, které ale také podle pravidel,pouček a zvyklostí daných historickými podmínkami a společenskými pravidly vycházejících ze starých tradic vychovává k: ohleduplnosti,spolupráci, vzájemné pomoci a respektování druhého. Tyto zásady se nazývají Etiketa Judo. V našem judo kurzu učíme děti podle původní metodiky Kodokan Judo – Vysoká škola juda v Tokiu a také podle metodiky bohužel již zesnulého Vladimíra Lorenze – nestora českého juda,držitele 8. DANU (červený pás), zakladatele oddílů Sokol Hradec Králové a TJ Spoje Praha(dnes Sokol Žižkov II) Pro sportovní přípravu dětí souběžně používáme metodiku Tomáše Periče. ( Doc. PeadDr. Tomáš Perič, Ph.D. – publikace „Sportovní příprava dětí“.
Učitelem je Pavel Vacek,který je od roku 2002 trenérem III.třídy (přípravky, pokročilých a závodní složky.Od roku 2000 byl asistentem a žákem Vladimíra Lorenze(skoro celých deset let) a trenérem v oddílu TJ Spoje Praha (nyní TJ Sokol Žižkov II) do roku 2008 a následně trenérem dětí v Dento-Ryu-Budokan do roku 2010,poté od 1.1.2011 založen „vlastní“ oddíl juda v Bašti.

Baví vaše kluky a holky cvičení? Přihlašte své dítě na judo přímo ve vaší obci a přijďte se podívat, jak probíhají tréninky začínajících malých
judistů – nábor nových začátečníků každé úterý v září a říjnu 2023. Na začátku stačí, aby dítě mělo s sebou tepláky a nějakou starší, ale pevnější mikinu s dlouhým rukávem. Potom judistické kimono(možno zapůjčit)

Tréninky jsou každé úterý od 17.30 do 19.00 hodin pro skupinu začátečníků a od 19,00 do 20.30 hodin pro pokročilé ve Škole jógy ul. Dlouhá 180 , Bašť

Bližší informace: Pavel Vacek – tel. 734 316 600
mail: hopasport@seznam.cz
trenér III.třídy,zkušební komisař do 3.Kyu

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Nábor plavání – Neratovický plavecký klub

Neratovický Plavecký Klub přijímá nové členy!!!

Děti, narozené 2012 a mladší se zájmem o plavání, které mají základy pohybu ve vodě!
Přijďte s dětmi na zkušební trénink od 03. září 2023 každý čtvrtek v 17.30 hod.!

Pro další informace kontaktujte uvedené trenéry:

777188769 – Ing. František Veselý

603 564 066 – Gabriela Píchová

www.nepk.cz

Těší se na vás trenéři a členi Neratovického Plaveckého Klubu, z.s.

Nabor plavani NePK 2023-podzim

9.9.2023 Střelba na asfaltové terče – Mysliveckého sdružení Bašť

„Vážení spoluobčané,

V sobotu dne 9. září 2023 v době od 9,00 hod do 14,00 hod uskuteční se na střelnici Mysliveckého sdružení Bašť (lokalita Na Vlkánici)  tradiční střelby  na asfaltové terče a to pro členy sdružení a pozvané hosty.

Z tohoto důvodu bude na tuto dobu v souladu s provozním řádem střelnice uzavřena silnice vedoucí podél střelnice ke sběrnému dvoru. Ke sběrnému dvoru se lze dostat v uvedenou dobu po silnici od Baštěku.

Děkujeme za pochopení.

Současně zveme všechny zájemce o tuto kategorii sportovní střelby k divácké účasti.

Občerstvení je zajištěno.

4.10.2023 – ZDENĚK IZER – PREMIÉRA VYNDAVACÍ ZAS TAM DACÍ – DIVADLO KOUZEL – LÍBEZNICE

Nový zábavný program populárního baviče Zdeňka Izera, kdy se můžete těšit na jeho jedinečný a nezaměnitelný humor. Jako vždy přijdou na řadu oblíbené zábavné scénky, mnoho skvělých vtipů, trefných parodií a imitování celé řady populárních českých i zahraničních zpěváků a zpěvaček. Vystoupení je obohacené zábavnými kostýmy, vtipnými převleky, videoprojekcemi a světelnými efekty. Zkrátka těžký útok na vaši bránici, který si rozhodně nenechte ujít! Perfektní zábava, která vás dostane.

Vstupné: 349 Kč.

Vstupenky zakoupíte on-line na www.divadlokouzel.cz

POZOR! Změna jízdního řádu od 3.9.2023 !

POZOR! Změna jízdního řádu od 3.9.2023 !

Vážení občané,

od 3. září 2023 dojde k obnovení běžného provozu na linkách v systému PID. Nadále pokračuje uzavírka ve Staré Boleslavi U Brány a uzavírka mostu na silnici II/101 v Kostelci nad Labem.

U linek 348 a 369 dochází k drobným úpravám jízdních dob.

Na lince 368 dochází k posílení provozu v přepravních špičkách pracovních dnů.

Linka 657 je zkušebně prodloužena všemi spoji do Panenských Břežan.

Školní linka 671 je vedena v nové trase z Jenštejna přes Podolanku do Přezletic, ale je ovlivněna uzavírkou mostu v Rosické ulici v Praze a zatím je v provozu v Přezleticích pouze do / ze zastávky Horní náves.

Jízdní řád pro linky 351 a 377 je platný až od pondělí 4. září – důvodem je přejmenování vybraných zastávek v Čakovicích, které je naplánováno podle ukončení výluky v ulici Vojáčkova.

Linky 473, 479, 656 a 658 nemají žádnou změnu jízdního řádu a zůstává u nich v platnosti stávající jízdní řád.

Více informací naleznete zde… https://www.obecbast.cz/obcan/autobusova-doprava/

linka 368.pdf

linka 369.pdf

Dopis od starostky obce …

Vážení spoluobčané,

blíží se začátek nového školního roku. Poprvé v historii obce se zde otevřou školní třídy. Nejsou to třídy spadající pod Bašť,jedná se pouze o dvě první třídy ZŠ Líbeznice. Ta je největší školou v republice, a i přesto se tam letošní prvňáčci nevejdou. Aby nedošlo k případným nesrovnalostem, obec pouze zapůjčila škole prostory, veškerá organizace roku, výběr učitelů, délka družiny a podobně, je pouze v kompetenci vedení školy. To si nepřeje, aby obce jakkoli do tohoto zasahovaly. My se již před létem sešli s vedením a dvěma učitelkami, které u nás budou učit. Spolu s nimi jsme vybrali nábytek, nástěnky a nějaké vybavení tak, aby se jim hezky učilo.Škola dodala učebnice, pomůcky a Svazek obcí Pod Beckovem zase zajistil lavice, židle a interaktivní tabule. Velmi si vážíme paní učiteleka asistentek, které se vzdaly zázemí školy a rozhodly se, že budou učit v provizorních prostorech. Patří jim velký dík a my budeme rádi nápomocni po celý školní rok. A také připojujeme velký dík vám všem, kteří jste přinesli řadu věcí pro družinu, včetně nově nakoupených hraček či výtvarných potřeb.

První školní den bude pro naši obec důležitý i v tom, že zasedne hodnotící komise pro dodavatele stavby školy v naší obci. Za naši obec budu přítomna já a paní 1. místostarostka Lucie Caltová.

Od pondělí bude uzavřena knihovna. K tomuto kroku jsme se rozhodli po dohodě s vedením základní školy, neboť z tohoto prostoru uděláme jídelnu. Po dohodě s právníkem bylo zamítnuto původně zamýšlené „zpět pronajetí“ části kavárny. Nastavené podmínky od pronajímatele kavárny nebyly pro obec akceptovatelné. Tento postup by obtížně obhájila nejen před občany, ale i před případnou kontrolou hospodaření.

Jídelnu chceme využít např. i pro naše seniory, kteří by si zde mohli vyzvedávat obědy a určitě najdeme i další využití.

Knihovnu momentálně nemáme kam přesunout. V bývalé budově knihovny u Vily jsou ubytované maminky z Ukrajiny, a ty rozhodně nevyhodíme na ulici a nebudeme dávat žádná ultimáta na vystěhování. Podepsali jsme s nimi smlouvu do konce platnosti jejich aktuálního víza – březen/duben 2024.

Navíc při kompletaci dokumentů pro jídelnu jsme zjistili, že před přestěhováním knihovny do prostor KC U Oličů, nebylo zažádáno o změnu užívání stavby na stavebním úřadě, ani nebylo požádáno o nové požárně bezpečnostní řešení. Tím byla obec po celou dobu vystavena velkému riziku. V případě požáru nebo jiné události by měla např. problémy s plněním pojistky. Další možné komplikace, jimž byla obec vystavena z důvodu absence potřebných dokumentů, raději ani nedomýšlíme. Takže i tak bychom ji museli okamžitě zavřít.

Uvědomujeme si, že žádné řešení není ideální, proto děkujeme za pochopení. Čtenářům se omlouváme, a věříme, že v budoucnu knihovnu mít opět budeme. Pro úplnost ještě dodejme, že při počtu přes 3000 obyvatel, má naše knihovna zapsáno kolem 150 čtenářů.

Od pondělí bude obecní úřad opět otevřen pro veřejnost 4 dny v týdnu. O prázdninách jsme museli na pár dní úřad zavřít z důvodu malování (i když se to vlastně dotklo jen jednoho úředního dne). Obecní úřad byl postaven v 30.letech minulého století a je to bohužel znát. Mokré zdi za skříněmi a trhliny ve zdech po sesednutí stavby. Zřejmě několikaleté zatékání střechou stavbě také neprospívalo. Na půdě úřadu toho naštěstí moc není, ale konstrukce střechy není v dobrém stavu.

Na závěr přejeme dětem úspěšný vstup do nového školního roku, rodičům hodně trpělivosti a Vám všem krásné podzimní dny.

Kateřina Nováková

starostka

Obecní knihovna bude od 4.9.2023 z provozních důvodů uzavřena !

Oznamujeme občanům obce,

 

že obecní knihovna bude od 4.9.2023 z provozních důvodů uzavřena.

 

Zapůjčené knihy bude možné vrátit prostřednictvím biblioboxu.

Výpůjční dobu bude možné po domluvě s knihovnicemi prodloužit max. do 30. 11. 2023.

 

Děkujeme za pochopení.

SANTINIHO SYMBOLICKÁ ŘEČ ARCHITEKTURY

Přednáška PhDr. Petry Oulíkové, Ph.D. z Ústavu dějin křesťanského umění, KTF UK, při příležitosti 300. výročí úmrtí barokního architekta Jana Blažeje Santiniho – Aichla v kapli sv. Anny.

Kapli sv. Anny v Panenských Břežanech nechala vybudovat počátkem 18. století abatyše svatojiřského kláštera Františka Helena Pieroni de Galliano. Návrh kaple svěřila mladému nadanému umělci Janu Blažeji Santinimu-Aichelovi, který zde poprvé užil svou koncepci paprsčité centrály.

Termín konání akce : 1.9.2023 od 18:30h

Vstupné : 50Kč

AKCE – 8. – 10.9.2023 – PROGRAM NA PSÍ LOUCE – 9.9.2023 – POSVÍCENÍ NA NÁVSI

O víkendu od 8. do 10. září si přijďte na psí louku užít zábavné atrakce pro děti a dospělé, tradiční staročeskou střelnici a bohatý výběr občerstvení.

V sobotu 9. září pro vás Obec Bašť od 16 hodin připravila program pro děti a dospělé na Návsi. Vystoupení kroužků, zábavný pirátský program pro děti plný balónků, bublin, soutěží a dárků. Večer zahraje k tanci a poslechu kapela Živá huba. Občerstvení je zajištěno.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |