Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

Dotazník pro místní obyvatele

Vážená paní, vážený pane,

v rámci přípravy Strategie rozvoje cestovního ruchu v turistické oblasti Mělnicko a Kokořínsko 2024–2030 si Vás dovolujeme požádat o vyplnění dotazníku, který je určen pro místní obyvatele žijící v tomto regionu. Tento dotazník nám pomůže při stanovení priorit strategie. Dotazníkové šetření a jeho výsledky budou využity ke stanovení vhodných opatření za účelem zlepšení podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Mělnicko-Kokořínsko.

 

Vlastní dotazník naleznete zde:

https://www.click4survey.cz/s4/57120/f57a2d75  

 

Případně je možné využít QR kód:

Vyplnění dotazníku zabere cca 5-10 minut a jeho vyplnění je zcela anonymní.

Dotazník bude aktivní do středy 25. 10. 2023.

 

Velmi Vám děkujeme za jeho zveřejnění a čas, který budete věnovat tomuto výzkumu.

 

S pozdravem

Galina Čermáková

Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko

www.melnicko-kokorinsko.cz

Dopis od starostky …

Milí sousedé,

jak řada z Vás ví, nejsem typ člověka, který holduje sociálním sítím. Spíš vůbec. Ale samozřejmě mám přehled, co se na nich píše. Často mě o tom informují přátelé a známí.

Tak teď mi dovolte, abych vysvětlila i vám, kteří jste nebyli na posledním zastupitelstvu, proč jsme se rozhodli na pár měsíců zrušit knihovnu v Bašti. První třídy máme v komunitním centru. Nic ideálního, ale všechno lepší než losem vybírat děti, které by se vešly do základní školy.

V Bašti jsme se rozhodli, že z kanceláře komunitního centra uděláme jídelnu s výdejním místem, kterou budou využívat děti z prvních tříd. Jak dlouho zde totiž budou, je stále velkou neznámou. V budoucnu bychom chtěli nabídnout i seniorům, aby si sem mohli docházet pro jídlo. V odpoledních hodinách bude prostor prozatím volný, ale jistě ho dokážeme s postupem času smysluplně využít. Navázali jsme spolupráci s líbeznickým Tulipánem – klubem pro seniory, a sociální službou MAS Nad Prahou. Po nezbytných organizačních krocích začne toto uskupení, nejprve jednou týdně, nabízet sociální pomoc pro všechny občany v prostoru bývalé knihovny. Věříme, že se nám to podaří od 1.11. A proč zrovna tato sociální služba? Oslovili jsme ji, když jsme potřebovali zajistit pomoc jednomu baštěckému občanovi, který se ze dne na den ocitl bez přístřeší. Naprostá profesionalita a úžasný empatický přístup zde působících pracovnic byl a je jak z jiného světa. Obec Bašť navázala ještě spolupráci s úřadem práce, který zmíněného občana zařadil do programu podpory při zaměstnání, a on tak začal pracovat na obci. Jsme si naprosto jisti, že jsme vybrali správně, a budeme rádi nápomocni tam, kde to bude opět potřeba.

V prostorách kanceláře byla zhruba rok knihovna. Ta se nejprve vystěhovala z původní budovy nacházející se v parku v Baštěku, když po ruské invazi začaly přicházet maminky s dětmi z Ukrajiny. Ne vlastní vinou se ocitly bez domova a obec jim nabídla nejen tento objekt, ale i Vilu, která byla bohužel několik let prázdná. V obci mají zaručené bydlení do března/dubna příštího roku. Mají tak dost času vyřešit si nové bydlení. Nápomocna bude obec i výše zmíněná sociální služba. Do uvolněného objektu opět vrátíme knihovnu. Pro srovnání „neknihovního období“ mi dovolte zmínit i nedávnou dobu covidu. Vše bylo zavřené. Řada knihoven se stále snažila podporovat své čtenáře a v omezené míře půjčovat knihy. V Bašti se nic podobného nekonalo, a tak byla s malými pauzami, prakticky rok zavřená. Nikterak to neovlivnilo její opětovné otevření.   My věříme, že i tentokrát to nebude jinak a do knihovny si opětovně najdou cestu jak stávající čtenáři, tak i noví knihovní nadšenci.

A na závěr bych vás chtěla požádat, komunikujte s úřadem přímo, a ne přes sociální sítě. Všem podnětům ze strany občanů se snažíme v maximální míře vyjít vstříc. Kontaktovat nás můžete buď emailem na ou@obecbast.cz anebo na tel. číslech +420 283 981 065  a +420 722 907 834.

 

S pozdravem

Bc. Kateřina Nováková

starostka

15.11. Divadelní zájezd – Představení : Penzion pro svobodné pány – Divadlo Palace

15.11.2023 OD 19 HODIN V DIVADLE PALACE

C E N A 300 K Č  Z A  V S T U P E N K U  D O D I V A D L A  A  D O P R A V U   AU T O B U S E M   Z   B A Š T Ě   A   Z P Ě T

Představení : Penzion pro svobodné pány

Hlavní role: Patrik Děrgel, Marie Doležalová, Lukáš Příkazký

R E Z E R V A C E  V S T U P E N E K  N A  A D R E S E  DVORAKOVA @ O B E C B A S T . C Z

N E B O  N A  T E L . 2 8 3 9 8 1 0 6 5   D O   1 0. 10 . 2 0 2 3

VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ 43, P R A H A 1

W W W . DIVADLOPALACE . C Z

11.10. od 18h – Na zahradní choroby a škůdce chytře a šetrně – Domeček KC

Každý pěstitel čas od času řeší problém s nějakým škůdcem, chorobou na rostlinách a jak s nimi bojovat a jakými prostředky.

Přírodní nebo chemické prostředky?

Jakou prevenci zvolit?

O tom všem si budeme povídat se zahradnicí Lenkou Bennerovou ve středu 11.10. od 18 hodin v Domečku Komunitního centra Bašť.

Vstupné je 100 Kč.

Registrace předem nutná na megerova@obecbast.cz

Těšíme se na Vás 🙂

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |