Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

18.5.2024 – Sběr nebezpečných odpadů

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

18. květen 2024 (sobota) 

Mobilní sběrna bude přistavena:

9:00 – 9:15 Nad Dvorem – křižovatka ulic Na Libovínek a Hlavní
9:20 – 9:35 Nová Bašť – u školky KinderGarten
9:45 – 10:05 Bašť – u obecního úřadu
10:15 – 10:30 Baštěk – U Kapličky

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte
odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost
odpad odvézt !!!

Co bude předmětem sběru:

• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry

• použité olejové a palivové filtry
• použité olejové a palivové filtry
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
• neupotřebená léčiva
• fotochemikálie

• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Elektrozařízení je možné odevzdat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici.

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru,
lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!

FCC Česká republika s.r.o.

Výluka 348, 368, 369 – uzavírka ul.Ďáblická 1.etapa v Praze-Ďáblicích od 15 .4. 2024

Informace týkající se nadcházející výluky na linkách 348, 368 a 369 (textová informační vývěska pro cestující) v souvislosti s uzavírkou ulice Ďáblická 1. Etapa v Praze-Ďáblicích, která bude zahájena od pondělí 15. dubna 2024. Trvání 1. etapy je plánováno do 28.června, tedy do konce školního roku. Během prázdnin budou následovat další etapy – výluka na těchto linkách tak bude probíhat i během letních prázdnin.

Opatření pro jednotlivé linky bude následující:

Linky 348 a 369

Spoje budou v úseku Ďáblice – Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Šenovská a Hřenská. Zastávka Ďáblice (směr Ládví, do centra) bude pro linky 348 a 369 dočasně přemístěna do ulice Kostelecká, do stávající zastávky linky 202 směr Dolní Chabry.

Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušenaNáhradou linky zastaví v zastávce Květnová (v pravidelné zastávce linky 103 v ulici Hřenská).

Linka 368  

Spoje budou v úseku Ďáblice – Ďáblický hřbitov obousměrně odkloněny ulicemi Kokořínská, Šenovská a Hřenská.

Zastávka K Letňanům bude dočasně zrušenaNáhradou linka zastaví v pravidelných zastávkách linky 103: v zastávce Kokořínská (v ul. Kokořínská) a Květnová (v ulici Hřenská).

Výlukové jízdní řády 348, 368 a 369 od 15.4.2024 budou během zítřka zveřejněny na našich webových stránkách:

https://pid.cz/jizdni-rady-podle-linek/

Během tohoto týdne budete na webových stránkách PID u dotčených linek moci naleznout i informace k výluce včetně grafického schéma vedení linek.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Sdělení Odboru životního prostředí, oddělení ochrany ovzduší, Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

V důsledku nabytí účinnosti ustanovení § 17 odst. 1 písm. g) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně
ovzduší, respektive § 41 odst. 16 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, dojde
od 1. 9. 2024 k zákazu provozu kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, které jsou napojeny
na teplovodní soustavu ústředního topení umístěné v rodinných domech, bytových domech,
bytových domech nebo stavbách pro rodinnou rekreaci.
Bude tedy nutné tyto nevyhovující kotle vyměnit za kotle vyhovující podmínkám stanoveným
zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, nebo nevyhovující kotle odstavit z provozu.
Třídu kotle je možné zjistit z technické dokumentace spalovacího zdroje a také z dokladu
o technickém stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva. Tuto kontrolu
je provozovatel tohoto spalovacího zdroje povinen provádět jednou za tři kalendářní roky
a doklad o této kontrole předložit na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou působností (§ 17
odst. 1 písm. h) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší). Je tedy zákonnou povinností
každého provozovatele spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva, který je napojen na
teplovodní soustavu ústředního topení, mít platný doklad o výše uvedené kontrole.
Obecní úřad s rozšířenou působností bude důsledně vyžadovat předkládání tohoto dokladu.
Stále je možné podávat žádosti o finanční podporu na výměny nevyhovujících kotlů

https://www.sfzp.cz/dotace-a-pujcky/kotlikove-dotace/

IDSK – NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY od 12/2024

IDSK připravuje nové jízdní řády, které vstoupí v platnost v prosinci roku 2024. Ředitel IDSK proto požádal obce, aby seznámily občany s návrhy těchto jízdních řádů na nových webových stránkách „AUTOBUSY 2024“.

Pro bližší seznámení uvádíme aktivní odkaz https://autobusy2024.idsk.cz/

Odstávka elektrické energie – 22.4.2024

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060941038

Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie
v katastru Vaší obce dne 22. 4. 2024 od 7:30 do 13:30 v rozsahu uvedeném v příloze
této zprávy.

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality:
Bašť (okres Praha-východ)
Břežanská: č. p. 492
Hlavní: č. p. 227, 239
K Rybníku: č. p. 234, 236, 237, 238, 244, 246, 258
K Vlkánici: č. p. 348, 366, 368, 369, 370, 371, 373, 376, 378, 379, 381, 382, 383, 386-394
Ke Střelnici: č. p. 380
Předbojská: č. p. 201, 203, 210, 213, 214, 216, 217, 232, 243, 247, 250, 253, 256, 294
Přípotoční: č. p. 326, 329, 331, 335, 338, 340, 343, 347, 349, 352
Spojovací: č. p. 205, 206, 207, 211, 223, 249
U Kapličky: č. p. 254, 255, 322, 323
Za Vilou: č. p. 204, 218, 228, 229, 230, 235, 241, 261
kat. území Bašť (kód 601128): parcelní č. 71/44, 331/1, 344/66A, 344/48, 344/49, 344/50, 344/51, 344/53,
344/55, 344/61, 344/63, 344/65, 344/67, 344/68, 344/73, 344/74, 344/75, 344/85, 344/86, 344/87, 344/89,
344/90, 344/91, 344/92, 344/93, 344/137, 344/144, 344/145, 383/4, 383/7, 383/8, 383/10, 383/11, 383/18,
396/1, 396/6, 396/8, 401/1, 510/7, 512/42, 512/135, 512/143, 551/6, 551/9, 551/22, 551/23, 653
UPOZORNĚNÍ

oznameni-110060941038-co54gd4d3ihm4rlcdvig(mdof5O)

Průvodní_dopis(bLbPvs)

Aktuálně v obci …

Vážení spoluobčané,

ačkoliv před nedávnem vyšel nový zpravodaj, poslední dny přinesly nové důležité události, o kterých bych Vás ráda informovala.

Stavba školy se rozjela v nebývalém tempu, a to i díky tomu, že se zatím nevyskytly výrazné komplikace. S největší pravděpodobností dojde již v tomto týdnu ke změně v dopravě v ulici K Beckovu. Připravuje se zde místo na výjezd a vjezd nákladních automobilů stavby. K zajištění bezpečnosti bude tato ulice po dobu výstavby jednosměrná, a to od ulice Hlavní. VIZ mapa a bližší informace na úřední desce.

https://www.obecbast.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-3/

Třináctka je obecně vnímaná jako nešťastné číslo, nicméně 13.3. byl pro naši obec šťastným dnem. V soudním sporu se společností Dimri Construction & Development padlo, zatím nepravomocné, rozhodnutí, a to ve prospěch Baště. Žaloba na náhradu škody ve výši 100 milionů korun byla zamítnuta v plném rozsahu. Jak zareaguje protistrana ještě nevíme, a tak podrobné informace přineseme hned, jakmile rozsudek nabyde právní moci.

Také připomínám, že na úřední desce, i na vývěskách v zastávkách autobusů, je informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v pondělí 25. 3. od 7.30 do 14.30 hod, a to na adresách:

Hlavní: č. p. 37, 42, 43, 44, 77, 100, 120, 141

K Návsi: č. p. 38

Letná: č. p. 61, 71, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 109, 133, 199

V Chaloupkách: č. p. 68

Za Dvorem: č. p. 94, 115,

Časté dotazy jsou na datum svozu bio odpadu. Letos se začíná opět v dubnu. Jelikož je tento svoz jednou za 14 dní, tak první v Bašti připadá na 9.4. Svozová firma má předem nasmlouvané úložné místo pro jednotlivé druhy odpadů, a to i několik let předem, proto nebylo možné termín pro letošek posunout.

Z blížících se akcí si Vás dovoluji pozvat například na Velikonoční bojovku nebo na zájezd do Litoměřic, který pořádají naši zahrádkáři.

 

Přeji krásné dny

Kateřina Nováková

starostka

V neděli 24. března 2024, 9:50 – 10:00 Bašť – u obecního úřadu – PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ A KEŘŮ

PRODEJ OVOCNÝCH STROMKŮ A KEŘŮ

Školní statek Mělník nabízí následující ovocné stromky a keře z vlastní produkce:

Prostokořenné: jabloň, hrušeň, třešeň, meruňka 210,-Kč/ks, broskvoň 240,-Kč/ks, placatá broskvoň, slivoň, renkloda 250,-Kč/ks

Kontejnerované: maliník, ostružiník, keřový angrešt a rybíz 120,-Kč/ks moruše 180,-Kč/ks, kanadské borůvky 130,-Kč/ks, kustovnice, aronie, fíkovník, rakytník, líska 150,-Kč/ks, třešeň, hrušeň 210,-Kč/ks, réva vinná 180,-Kč/ks, stromkový angrešt a rybíz 180,-Kč/ks

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Prodej se uskuteční:

V neděli 24. března 2024, 9:50 – 10:00

Bašť – u obecního úřadu

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Více informací na tel. 602 305 239 nebo emailu skolky@zas-me.cz

ŠKOLNÍ STATEK STŘEDOČESKÉHO KRAJE – STŘEDISKO MĚLNÍK

Dobrovského 1777, 276 01  Mělník

 

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet

Mezinárodní kampaň Vlajka pro Tibet


Akce probíhá každý rok 10. března, v den výroční povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu.
Při povstání v roce 1959 zemřelo více než 80 000 Tibeťanů,
statisíce Tibeťanů zemřely v následujících letech ve vězeních,
pracovních táborech nebo v důsledku hladomoru.
Počet tibetských uprchlíků v exilu dosáhl zhruba 150 000.
Na protest proti porušování lidských práv v Tibetu se v
posledních letech upálilo 159 Tibeťanů. Někdy se jim přezdívá
tibetští Palachové.
Cílem kampaně je poukázat na dlouhodobé porušování
lidských práv v Tibetu.
Česká republika se ke kampani připojuje pravidelně od roku
1996, kdy tibetskou vlajku vyvěsila první čtyři
města. V loňském roce se k akci připojilo 867 obcí, měst,
městských částí nebo krajů.
Vlajky kromě radnic vyvěšuje celá řada škol a po celé České
republice probíhají v březnu tematické přednášky, výstavy,
koncerty a jiné akce. Stovky vlajek vlaje každoročně například
v Německu, Francii, Belgii, Itálii a v dalších zemích.
10. března 2024 si připomeneme již 65. výročí tibetského
povstání.
Kampaň Vlajka pro Tibet má především symbolický charakter
a je vyjádřením solidarity s Tibeťany, ale i dalšími
utlačovanými menšinami nebo nespravedlivě vězněnými a
pronásledovanými lidmi v Číně.
Tibetská vlajka je jedním z nejvýraznějších symbolů, který
Tibeťané v Tibetu používají při nenásilných protestech. Za její
vyvěšení jim hrozí až několikaleté tresty vězení.

Vlajka pro Tibet_2024_LETÁK_obecné info

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |