Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Plast 2024

Gestor: Obecní úřad Bašť

Tříděný odpad

Do barevných sběrných nádob – kontejnerů na tříděný odpad, které jsou v obci umístěny na několika stanovištích, je možné odevzdávat papír, plasty, sklo a nápojové kartony. Krabice a plastové láhve je třeba před vhozením sešlápnout. Ke kontejnerům nesmí být odkládán žádný odpad (tříděný ani netříděný) nebo jiné předměty. Pracovníci svozové společnosti nejsou povinni takový odpad svézt.

V Nové Bašti, v ulici K Beckovu a u kapličky v Baštěku jsou umístěny kontejnery na kov a použitý textil.

Jak správně třídit – www.jaktridit.cz

Kdy se v Bašti vyvážejí kontejnery? –přehled

Individuální sběr plastů z domácností

Pro individuální ukládání plastů slouží speciální nádoby žluté barvy. Svoz v roce 2024 probíhá v pondělí v liché týdny v lokalitách Nová Bašť a Nad Dvorem, v ulicích Letná a Hlavní. V pondělí v sudé týdny probíhá v ostatních částech obce.

Žlutou popelnici o objemu 120 litrů  a nově o objemu 240 litrů je možné objednat osobně na obecním úřadě, nebo si stáhnout objednávkový formulář ZDE . Vyplněný a podepsaný formulář je nutné doručit obecnímu úřadu do 29.2.2024 buď fyzicky , poštou nebo emailem na ou@obecbast.cz. Roční poplatek za dopravu a pronájem nádoby činí 700 Kč u objemu 120 litrů a 1300 Kč u objemu 240 litrů. Podmínkou pro zřízení služby je úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |