Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Fotogalerie realizovaných projektů

Rekonstrukce knihovny, 2011, 2,3 mil. Kč
Oprava fasády objektu obce, 2011, 40 tis. Kč
Oprava koryta Zlonínského potoka, 2011, 80 tis. Kč
Oprava výtluků Ke Střelnici, 2011, 350 tis. Kč
Dětské herní prvky na fotbalovém hřišti, 2011, celkové náklady projektu 600 tis. Kč
Venkovní fitness na fotbalovém hřišti, 2011, celkové náklady projektu 600 tis. Kč
Zpevnění povrchu a odvodnění komunikace Do Polí, 2011, 160 tis. Kč
Rekonstrukce komunikace Ke Klíňáku, 2011, 1,4 mil. Kč
Nový chodník podél Hlavní, 2011, 300 tis. Kč
Nové veřejné osvětlení v ulici Na Horku, 2011, 75 tis. Kč
Zpevnění povrchu parkoviště před knihovnou, 2012, celkové náklady projektu 70 tis. Kč
Zpevnění povrchu příjezdové komunikace ke knihovně, 2012, celkové náklady projektu 70 tis. Kč
Zpevnění komunikace u ČOV, 2012, celkové náklady projektu 85 tis. Kč
Zpevnění příjezdové komunikace k ČOV, 2012, celkové náklady projektu 85 tis. Kč
Parkoviště před Obecním úřadem, 2012, celkové náklady projektu 5,5 mil. Kč
Rekonstrukce komunikace Obecní, Dlouhá, K Návsi 2012, celkové náklady projektu 5,5 mil. Kč
Nová dlažba na Návsi, 2012, celkové náklady projektu 5,5 mil. Kč
Revitalizace Návsi, 2012, celkové náklady projektu 5,5 mil. Kč
Pronájem a zpřístupnění psí louky, 2012, 100 tis. Kč
Ohrazení kontejnerů na tříděný odpad, 2012, 40 tis. Kč
Rozšíření přístřešku na autobusové zastávce Bašť, Měšická, 2012, 120 tis. Kč
Rekonstrukce komunikace III/0091, 2012, investor ŘSD
Dopravní značení lokality Nad Dvorem, 2012, 30 tis. Kč
Bezpečné branky, 2012, 42 tis. K
Obytná zóna Nová Bašť, 2012, 24 tis. Kč
Nová MŠ Korálky, 2013, 6 mil. Kč
Park v centru obce, 2013, 1,5 mil. Kč
Cesta podél Zlonínského potoka, 2013, 100 tis. Kč
Revitalizace aleje na Beckov, 2013, 250 tis. Kč
Rekonstrukce komunikací Dlouhá, Na Hrázi, Nad Rybníkem, K Vodárně, Kateřiny, Horka a výstavba nové komunikace Do Polí, 2013, 5 mil. Kč
Nová MŠ Kostičky, 2014, 5 mil. Kč
Rekonstrukce autobusové zastávky Baštěk, náves, 200 tis. Kč
Doplnění technologie čistírny odpadních vod, 2014, 3,5 mil. Kč
Zázemí fotbalového hřiště, 2014, 2 mil. Kč
Rekonstrukce oplocení víceúčelového hřiště, 2014, 200 tis. Kč
Deponie obecního odpadu, 2014, 200 tis. Kč
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, 3. etapa, 2014, 11 mil. Kč
Rekonstrukce chodníků, 2014, 3,5 mil. Kč

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |