Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Základní informace k prezidentským volbám

Aktualizováno 19.1.2023 / 16:23

 • Volby se konají ve dnech 13. a 14. 1. 2023 (I. kolo), případně ve dnech a 28. 1. 2023 (II. kolo).
 • Právo volit má občan České republiky, který alespoň druhý den volby, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole může volit občan České republiky, který alespoň druhý den druhého kola volby dosáhl věku 18 let.
 • Hlasování probíhá ve volebním okrsku, kde je volič přihlášen k trvalému pobytu.
 • Obec Bašť má stejně jako v předchozích volbách jeden volební okrsek, a to na adrese sídla obecního úřadu v ulici Obecní 126, Bašť.
 • Ze závažných, zejména zdravotních, důvodů může volič požádat obecní úřad na tel. 283 981 065 (ve dnech voleb okrskovou volební komisi), aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Voliči pak bude umožněno hlasovat do přenosné volební schránky, kdy za ním budou vysláni dva členové volební komise.
 • Volič může požádat obecní úřad v obci kde má trvalý pobyt, o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb.
  • Osobně nejpozději 2 dny přede dnem volby prezidenta, tj. do 16.00h dne 11.1. Obecní úřad o žádosti voliče učiní úřední záznam.
  • Podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem volby prezidenta, tj. do 16.00h dne 6.1.
   • v listinné podobě, kdy žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem;
   • v elektronické podobě zaslané pouze prostřednictvím datové schránky voliče (nikoli s elektronickým podpisem voliče!).
  • Přes portál občana do 16.00h dne 6.1. zašle žádost do datové schránky obecního úřadu.
 • Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu ze zvláštního seznamu vedeného zastupitelským úřadem v jakémkoli zvláštním volebním okrsku v zahraničí.
 • Hlasování probíhá osobně, v pořadí příchodu do volební místnosti a po prokázání totožnosti a státního občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.
 • Hlasovací lístky budou voličům dodány nejpozději 3 dny přede dnem volby prezidenta.
 • Krajský úřad zřídil v souladu se zákonem č. 411/2022 Sb. volební stanoviště pro umožnění drive-in hlasování voličům nacházejícím se v izolaci/karanténě nařízené z důvodu šíření nemoci covid-19, a to dne 11. 1. 2023 (a v případě konání druhého kola veleb 25. 1. 2023). Volební stanoviště pro okres Praha-východ je umístěno v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, Dr. Jánského 1458, příjezd ul. Komenského. Hlasování ze silničního motorového vozidla je možné v uvedené dny v době od 8.00 do 17.00h. Podrobnosti naleznete na úřední desce obecního úřadu i s fotkou příjezdu k volebnímu stanovišti.
 • V případě druhého kola voleb volič obdrží hlasovací lístky ve dnech II. kola volby prezidenta ve volební místnosti.
 • Pouze při nařízení izolace z důvodu onemocnění COVID 19 mohou voliči požádat o zvláštní přenosnou volební schránku pro 2. kolo na č. 257 280 862.

Bližší informace naleznete na webových stránkách Ministerstva vnitra .

Dne 19.1. 2023

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |