Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

CO PŘINESLY LISTOPADOVÉ DNY…

První měsíc na úřadě byl náročný. Podařilo se nám již vybrat novou pracovnici, a to i přes to, že se bývalý pan starosta obrátil na ministerstvo vnitra ohledně zákonné lhůty zveřejnění vypsané výzvy, kterou jsme ale my jako úřad splnili. Věříme, že naše milá kolegyně bude přínosem pro chod úřadu.

S řadou firem, které právě v obci pracují na projektech, jsme v úzkém kontaktu a máme dohodnuty pravidelné schůzky. Ať už se jedná o Vak Beroun, T4 building a rozšiřování čističky, firmu Dvořák a spol. a plánování projektu Nová náves Bašť, potažmo nové školy, firmu Mašek a jimi prováděné provizorní zastřešení sýpky. Nově intenzivně spolupracujeme firmou PB SCOM s.r.o., která provádí bourací práce v areálu statku.

Navázali jsme kontakty s okolními starosty, a to především na Svazku obcí Pod Beckovem, který pracuje na plánované výstavbě svazkové školy, nebo na setkání Stop letiště Vodochody, které léta bojovalo proti výstavbě letiště. Důležité bylo setkání s Mgr. Záhumenským – naším právním zástupcem, který obec zastupuje v kauze Dimri, respektive ve sporu s firmou, která vlastní lokalitu Na Dlouhých, a obec s ní vede již několik let soudní spor. Neméně důležitá jsou setkání i s dodavateli a firmami podporující obec.

Asi nejvíce sledovaná je výstavba nové svazkové školy. Na jednom ze zasedání zástupců obcí na Svazku se kvůli vznikajícím dezinformacím týkající se tohoto projektu dohodlo, že se veřejnosti budou otevřeně poskytovat informace o průběhu realizace výstavby nové školy. Jedno z prvních setkání se uskutečnilo tento týden v Líbeznicích, a to na žádost facebookového sdružení rodičů. Pokud bude zájem budou setkání i v ostatních obcích svazku. Aktuálně největší diskuse se vedou kolem peněz. Ministerstvo školství sice navýšilo dotaci na žáka, ale ani tak to nebude stačit na pokrytí nákladů. Svazek proto hledá další možnosti, jak snížit finanční zátěž obcí. A to jak vyjednáváním přímo s ministerstvem školství nebo např. s Národní rozvojovou bankou o možnostech úvěrů. Zároveň se snaží hledat finanční zdroje v dotačních titulech, které by výrazně pomohly vzniklou situaci řešit.

Je to velmi náročný a dlouhý proces. Líbeznická škola aktuálně doslova praská ve švech a žádné prodloužení realizace nové školy neprospívá jejímu řádnému chodu. V současné chvíli je však jasné, že ve školním roce 2023/2024 se musí prvňáčci umístit v náhradních prostorách, které se hledaly v jednotlivých obcí. V Bašti by mělo jít o 2 třídy, které vzniknou ve velkém sále U Oličů. Další třídy budou v Měšicích, Nové vsi, Líbeznicích a Zloníně. I když se nebudou nacházet defacto v areálu školy, stále budou spadat pod vedení líbeznické školy.

https://www.svazekpodbeckovem.cz/2022/09/14/skolni-kapacita-pro-kriticky-rok-2023-24-zajistena/

Aktuálně pracujeme na úpravě nových stránek, abychom Vám pravidelně poskytovali nové informace. S přechodem na nové stránky přestaly chodit aktuality jak SMS, tak e-maily. Mylně jsme se domnívali, že půjde o malý technický problém, nicméně jsme narazili na problém týkající se pravidel pro zpracování osobních údajů (tzv.GDPR). Teď však již máme jejich přesné znění, které Vám budeme v nejbližší době opět rozesílat.

Přeji Vám krásný klidný adventní čas strávený v kruhu rodiny a blízkých.

Kateřina Novákova, starostka obce

 

 

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |