Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

Noc s Andersenem – kapacita naplněna !

Dnešním dnem byla naplněna kapacita akce. Již své dítě nepřihlašujte.

Všem děkujeme za přízeň.

Omlouváme se na koho se nedostalo.

 

Ladislava Megerová

Koordinátorka Komunitního centra Bašť

Aktuálně v obci …

Vážení spoluobčané,

ačkoliv před nedávnem vyšel nový zpravodaj, poslední dny přinesly nové důležité události, o kterých bych Vás ráda informovala.

Stavba školy se rozjela v nebývalém tempu, a to i díky tomu, že se zatím nevyskytly výrazné komplikace. S největší pravděpodobností dojde již v tomto týdnu ke změně v dopravě v ulici K Beckovu. Připravuje se zde místo na výjezd a vjezd nákladních automobilů stavby. K zajištění bezpečnosti bude tato ulice po dobu výstavby jednosměrná, a to od ulice Hlavní. VIZ mapa a bližší informace na úřední desce.

https://www.obecbast.cz/uredni-deska/verejna-vyhlaska-opatreni-obecne-povahy-3/

Třináctka je obecně vnímaná jako nešťastné číslo, nicméně 13.3. byl pro naši obec šťastným dnem. V soudním sporu se společností Dimri Construction & Development padlo, zatím nepravomocné, rozhodnutí, a to ve prospěch Baště. Žaloba na náhradu škody ve výši 100 milionů korun byla zamítnuta v plném rozsahu. Jak zareaguje protistrana ještě nevíme, a tak podrobné informace přineseme hned, jakmile rozsudek nabyde právní moci.

Také připomínám, že na úřední desce, i na vývěskách v zastávkách autobusů, je informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny v pondělí 25. 3. od 7.30 do 14.30 hod, a to na adresách:

Hlavní: č. p. 37, 42, 43, 44, 77, 100, 120, 141

K Návsi: č. p. 38

Letná: č. p. 61, 71, 89, 90, 91, 92, 95, 97, 98, 109, 133, 199

V Chaloupkách: č. p. 68

Za Dvorem: č. p. 94, 115,

Časté dotazy jsou na datum svozu bio odpadu. Letos se začíná opět v dubnu. Jelikož je tento svoz jednou za 14 dní, tak první v Bašti připadá na 9.4. Svozová firma má předem nasmlouvané úložné místo pro jednotlivé druhy odpadů, a to i několik let předem, proto nebylo možné termín pro letošek posunout.

Z blížících se akcí si Vás dovoluji pozvat například na Velikonoční bojovku nebo na zájezd do Litoměřic, který pořádají naši zahrádkáři.

 

Přeji krásné dny

Kateřina Nováková

starostka

Probíhá údržba zeleně

Obec si nechala zpracovat od oprávněné osoby dendrologický průzkum na vybraných obecních pozemcích. Jedná se především o pozemky se stromy, v jejichž blízkosti se vyskytuje větší množství lidí, či o pozemky, které byly s ohledem na stav dřevin považovány za rizikové. Na základě závěrů dendrologa, došlo v předchozích dnech k zásahům do vybraných dřevin, a to ve formě zdravotního či odlehčovacího řezu. V této činnosti budou pracovníci technických služeb pokračovat i v následujících dnech, kdy dojde v ojedinělých případech k pokácení několika stromů. K uvedeným krokům obec přistoupila s ohledem na zdravotní stav dřevin a možné ohrožení zdraví či majetku občanů obce. Chtěli bychom Vás požádat o pochopení a o respektování případného omezení vstupu na pozemky, kde bude probíhat údržba zeleně.

Poděkování – Tříkrálová sbírka – Charita Neratovice

Vážení občané Baště,
dovolte nám tímto poděkovat za Vaši pomoc a aktivitu během Tříkrálové sbírky. Velké poděkování patří především Vám všem, kdo jste naše koledníky s láskou přijali a do Tříkrálové sbírky přispěli jakýmkoliv finančním obnosem. Pomáháte tím, nejen nám, šířit dobro a lásku, které není nikdy dost.
V letošním roce koledovali Tři Králové v obci Bašť vůbec poprvé a podařilo se jim vykoledovat částku 3.301 Kč. Celkový výtěžek Charity Neratovice v Tříkrálové sbírce 2024 byl v rekordní výši 228.344 Kč. Již loňským záměrem Tříkrálové sbírky pořádané Charitou Neratovice bylo získat finance na vybudování bezbariérových chodníků kolem Domu s pečovatelskou službou sv. Jakuba v Libiši, abychom našim klientům lépe zpřístupnili velkou část zdejší zahrady. Ačkoliv se nám vloni podařilo vybrat celou zamýšlenou částku, ukázalo se, že při současných cenách práce i materiálu to na realizaci tohoto projektu bohužel nestačí. Pro letošní rok tak zůstalo hlavním záměrem sbírky získat chybějící finance na výstavbu chodníků, odpočinkových zón s altánem a celkovou revitalizaci zahrady, což se nám, i díky Vaší štědrosti, konečně podařilo. Zbývající část vybraných peněz bude využita na nákup potřeb pro kreativní činnosti a rehabilitační sportovní vybavení pro seniory a pro práci s mládeží.
Velice si vážíme Vaší podpory a účasti. Máme velkou radost, že jsme se letos mohli osobně setkávat a uspořádat tradiční koledu Tří králů, která byla více než úspěšná. Do nového roku 2024 nezbývá než popřát nám všem pevné zdraví, mnoho dalších milých setkání a nekonečný úsměv na tváři.

Děkujeme za Vaši štědrost.

Irena Růžičková
Vedoucí kanceláře a provozu
Koordinátor Tříkrálové sbírky

Poděkování Bášť

Křižovatka na vytíženém tahu u Prahy dostane nové pruhy…

Celková doba kyvadlového provozu by neměla překročit 63 dní.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) hledá firmu, která si vezme na starost přestavbu nebezpečné křižovatky na tahu I/9 u obce Předboj nedaleko Neratovic.

Silnice I/9 spojuje v této své části dálnici D8 s Mělníkem. Křižovatka, kterou čeká rekonstrukce a rozšíření, na tah napojuje silnici III/0086 z obce Předboj do Zlonína.

Podle ŘSD se v těchto místech za posledních 10 let stalo 10 dopravních nehod. Zranilo se při nich pět lidí a hmotná škoda dosáhla částky 825 000 korun. „Hlavním smyslem stavební operace tak bude zajištění větší bezpečnosti, ale také plynulosti silničního provozu,“ uvádí mluvčí státní organizace Jiří Veselý.

Samotná rekonstrukce na silnici I/9 se bude týkat celkem 460 metrů dlouhého úseku. Vzniknou dva nové levé odbočovací pruhy, a to od Prahy ve směru k obci Předboj a od Mělníka ve směru na Zlonín. Šířka hlavních jízdních pruhů bude 3,5 metru a šířka odbočovacích pak 3,25 metru.

Bezpečnější zastávky

Úprava napojující se komunikace ve směru na Zlonín se bude týkat úseku dlouhého 29 metrů, ve směru k obci Předboj pak půjde o 40 metrů. Celková šířka silnice se upraví na šest metrů.

Zároveň se u křižovatky na hlavním tahu vybudují nové zálivy autobusových zastávek s přístřešky, jejich umístění se zachová. Za zastávkou ve směru na Mělník je navržena 44 metrů dlouhá a cca 2,2 metru vysoká opěrná gabionová zeď.

ŘSD počítá s tím, že bude přestavba trvat 119 dní, doba rekonstrukce má v tendru váhu dvaceti procent. Zbytek bude záležet na ceně, která by neměla překročit 29,39 milionu korun.

Celková doba, po kterou bude omezena doprava na silnici I/9 na jeden jízdní pruh s kyvadlovým provozem řízeným semafory a regulovčíky, je maximálně 63 dní.

Silnice I/9 u Předboje. Zdroj: ŘSDPřestavba křižovatky na silnice I/9 u Předboje. Zdroj: ŘSDSilnice I/9 u Předboje. Zdroj: ŘSD

Zdrojem : https://zdopravy.cz/deset-let-deset-nehod-krizovatka-na-vytizenem-tahu-u-prahy-dostane-nove-pruhy-189623/

Jízdní řády autobusů PID platné od 23. prosince 2023 do 2. ledna 2024

Od soboty 23. prosince do úterý 2. ledna budou platit prázdninové jízdní řády. Omezení je stejné jako každý rok.

Ostatní linky buď omezení nemají vůbec nebo ho mají zapracované v celoročních jízdních řádech.

Od 3. ledna budou opět platit stávající jízdní řády.  Jedinou změnou je opoždění jednoho odpoledního školního spoje na lince 476. Tento jízdní řád je rovněž v příloze.

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Download [299.68 KB]

ZŠ a ZUŠ Líbeznice – Informace ke stávce 27.11. 2023

Informace ke stávce 27.11. 2023

Líbeznická škole se v pondělí 27.11. 2023 připojí ke stávce. Ke stávce se připojila většina pedagogických i nepedagogických pracovníků, škola bude uzavřena z objektivní příčiny nemožnosti zajistit její provoz. V provozu nebude ani školní družina a školní jídelna.

Více informací naleznete na oficiálních stránkách obce https://www.zslibeznice.cz/

 

Mikuláš v MŠ Fialka

Vážení občané,

5. prosince tradičně chodí Mikuláš a čerti. Rozvinula se debata, zda by čert a Mikuláš, měli přijít do tříd MŠ.

Tato akce má v naší obci 20letou tradici, kterou založili rodiče tehdy malých dětí.

Ani v letošním roce tomu nebude jinak. Do tříd přijde pouze čertice (bez masky) s Mikulášem.

Věříme, že i letos se tato akce vydaří a děti na ni budou mít hezké vzpomínky.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |