Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Tel.: + 420 283 981 065
Mobil :+420 722 907 834

Aktuality

Obecní úřad pořádá zájezd na divadelní představení 21.3.2023

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

21.3.2023 OD 19 HODIN V DIVADLE ABC

C E N A 2 5 0 K Č  Z A  V S T U P E N K U  D O D I V A D L A  A  D O P R A V U   AU T O B U S E M   Z   B A Š T Ě   A   Z P Ě T

Představení : ZÍTRA SWING BUDE ZNÍTI VŠUDE

Hraje: ORCHESTR ONDŘEJE HAVELKY A JEHO MELODY MAKERS

Hlavní role: Nina Horáková, Jiří Štrébl, Vojtěch Havelka

R E Z E R V A C E  V S T U P E N E K  N A  A D R E S E  V A J D I C O V A @ O B E C B A S T . C Z

N E B O  N A   T E L . 2 8 3 9 8 1 0 6 5   D O   1 5 . 2 . 2 0 2 3

V O D I Č K O V A 2 8 , P R A H A 1

W W W . M E S T S K A D I V A D L A P R A Z S K A . C Z

Sběr nebezpečných odpadů

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

Bašť a FCC Česká republika s.r.o. pořádají mobilní SBĚR NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ pro obec Bašť

proběhne dne: 18.2.2023 (sobota)

Mobilní sběrna bude přistavena :

9:00 9:15 – Nad Dvorem – křižovatka ulic Na Libovínek a Hlavní
9:20 9:35 – Nová Bašť – u školky KinderGarten
9:45 10:00 – Bašť – u obecního úřadu
10:10 10:25 – Baštěk – U Kapličky

Občané obce mohou v tomto časovém rozmezí odevzdat ZDARMA níže uvedené nebezpečné
odpady. Odpady prosím odevzdávejte pouze osobně, obsluze mobilní sběrny a neponechávejte
odpad volně u sběrného místa !!! V takovém případě nemá obsluha mobilní sběrny povinnost
odpad odvézt !!!

Co bude předmětem sběru:
• fotochemikálie
• vyjeté motorové oleje v těsně uzavřených obalech a použité olejové filtry
• použité olejové a palivové filtry• použité fritovací oleje v těsnících obalech
• barvy a laky včetně obalů tiskařské barvy, lepidla, pryskyřice apod.
• kyseliny, louhy, rozpouštědla, čističe a další domácí chemie
• nádobky od sprejů, izolačních pěn apod.
• neupotřebená léčiva
• pneumatiky (osobní do velikosti Avia a výhradně BEZ DISKŮ !!!)

Elektrozařízení je možné odevzdat na sběrném místě u křižovatky ulic Předbojská a Ke Střelnici.

Předmětem sběru N E J S O U nebezpečné odpady stavebního charakteru,
lepenky a odpady s obsahem azbestu – eternit apod. !!!!!

FCC Česká republika s.r.o.
Ďáblická 791 / 89
Tel.: 283 061 301
182 00 Praha 8

Fax: 283 911 110
www.fcc-group.cz

 

Pošta partner 10.2.2023 pouze 8-12h

Vážení občané,

Z personálních důvodů bude pošta partner v naší obci v pátek 10.2.2023 OTEVŘENA pouze v dopoledních hodinách čili od 8:00h do 12:00h.

O provozní době od 13.2.2023 Vás budeme informovat.

Děkujeme za pochopení

Obec Bašť

Informace pro budoucí prvňáčky – školní rok 2023/2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

školní rok 2023/2024 bude náročný pro všechny zúčastněné. Mají vzniknout detašovaná pracoviště líbeznické školy pro budoucí prvňáčky. I když tato pracoviště nebudou v areálu školy, budou její součástí. Z tohoto důvodu budou všechna organizační rozhodnutí v kompetenci pana ředitele PhDr. Františka Grunta.

V tomto týdnu dojde ke schůzce mezi vedením školy, učiteli a starosty spádových obcí. Učitelé líbeznické školy už řadu let pracují v náročných podmínkách, a tak mají právo být informováni jako první. Poté vedení školy zveřejní na svých internetových stránkách konkrétní informace ohledně nového školního roku, včetně zápisů apod. Následně tuto zprávu zveřejní na svých internetových stránkách i všechny spádové obce.

V Bašti se plánují dvě třídy pro 64 dětí. Ty by měly vzniknout z velkého sálu komunitního centra. Tato stavba byla financována z dotací, a tak se musí dodržet pravidla udržitelnosti projektu. V loňském roce již došlo k úpravě akustiky a odstranění stropního roštu ve velkém sálu. Tato změna byla dodatečně ohlášena a čekáme na její schválení, aby mohlo dojit k další úpravě tohoto prostoru.

 

Další informace budeme průběžně uveřejňovat na webových stránkách obce.

 

Hezké lednové dny.

Kateřina Nováková

Starostka obce

 

Vyhlášení vítězů soutěž – Tři Králové !

Obec Bašť tímto  slavnostně vyhlašuje vítěze soutěže  „Tři Králové“

Výherci hlavních cen za 1. až 9.  místo si mohou vyzvedávat své ceny od. 20.1.2023 na obecním úřadě nebo po telefonické domluvě.

Pro všechny soutěžící děti bude na obecním úřadě možné od 20.1.2023 vyzvednout malý dárek za účast v soutěži.

Poplatky za svoz odpadu a psy na rok 2023

Poplatky za svoz odpadu a psy na rok 2023 bude možné hradit  po projednání na zastupitelstvu, které proběhne dne 19.1.2023 a po nabytí právní moci nové vyhlášky.

Informace o nové výši poplatků  a termín zahájení plateb budou zveřejněny na webových stránkách obce v nejbližším možném termínu.

Platby bude možné opět provádět přes platební portál Středočeského kraje nebo v hotovosti na obecním úřadě.

Prosíme o přednostní využívání hrazení poplatků přes platební portál, kdy Vám budou známky na popelnice naši pracovníci průběžně roznášet do poštovních schránek.

Odkaz na platbu přes platební portál najdete zde:  https://platby-sc.cz/obec/praha-vychod/bast

 

 

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |