Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Aktuality

VÝSTRAHA ČHMÚ – PŘEDPOVĚDNÍ POVODŇOVÉ SLUŽBY ČHMÚ

Zpráva č. 000186
Odesláno: 21.6.2023 11:32:26
Zpráva aktualizuje předchozí zprávu č. 000185 vydanou 20.06.2023 v 11:16:48 hodin
Územní platnost: ORP Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Meteorologická situace: Nad západní a střední Evropou se bude vlnit studená fronta. Před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihu.

Vysoké teploty
mezi 0 a 600 m n.m.
Nízký st. nebezpečí
21.6. 11:30  – 21.6. 22:00
Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C.
Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

 

Silné bouřky Nízký st. nebezpečí
21.6. 13:00  – 22.6. 03:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt silných bouřek bouřek, při kterých se vyskytnou nárazy větru až 80 km/h, kroupy a přívalový déšť.
Doporučení: Nárazy větru mohou lámat větve stromů nebo i vyvracet stromy. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Lokálně se očekává přívalový déšť s ojedinělým rozvodněním malých toků, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů apod. Nárazy větru mohou lámat větve stromů. Nebezpečí mohou představovat také kroupy a blesky. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

Vysoké teploty Nízký st. nebezpečí
22.6. 10:00  – 22.6. 22:00
Popis: Odpolední teploty překročí 31 °C.
Doporučení: Vysoká zátěž na lidský organismus, nebezpečí přehřátí a dehydratace. Doporučuje se dodržovat pitný režim, zvýšit konzumaci neslazených nealkoholických nápojů, které je vhodné kombinovat s minerálními vodami. Omezit tělesnou zátěž v poledních a odpoledních hodinách. Nenechávat děti nebo i zvířata na přímém slunci, zvláště v zaparkovaných automobilech.

 

Velmi silné bouřky Vysoký st. nebezpečí
22.6. 17:00  – 23.6. 03:00
Popis: Očekává se ojedinělý výskyt velmi silných bouřek, při kterých se vyskytnou nárazy větru kolem 90 km/h, kroupy nad 2 cm a přívalový déšť.
Doporučení: Nárazy větru mohou lámat větve, vyvracet stromy. Nebezpečí představují také kroupy, které mohou být i nad 2 cm a blesky. Lokálně se očekává přívalový déšť s možným intenzivním odtokem vody ze svahů, rychlým rozvodněním malých toků a suchých koryt, zatopení podchodů, podjezdů, sklepů, podemletí komunikací nebo jejich zanesení unášeným materiálem apod. Lze očekávat škody na majetku, výpadky v energetice, problémy v dopravě apod. Je třeba dbát na bezpečnost zejména s ohledem na nebezpečí zásahu bleskem a úrazu padajícími a poletujícími předměty, případně i kroupami. Nutno zabezpečit okna, dveře, skleníky, volně položené předměty apod. Nevstupovat a nevjíždět do proudící vody a zatopených míst. Při řízení vozidla v bouřce snížit rychlost jízdy a jet velmi opatrně. Vývoj a postup bouřek lze sledovat na výstupech z meteorologických radarů na internetu ČHMÚ www.chmi.cz nebo v aplikaci mobilního telefonu.

 

17.6.2023 Rybaření pro děti

Rybářský spolek Bašť zve v sobotu 17.6. 2023 od 7:00 do 11:30 všechny děti k rybníku v Malé Bašti.

 

Děti si zde boudou moci vyzkoušet chytit svou rybu. Členové spolku Vám se vším pomohou a zapůjčí potřebné vybavení.

Co mi v Bašti chybí

Připomínáme soutěž pro děti do 15 let

Namalujte, vymodelujte či vyrobte z papíru, co byste v Bašti chtěli mít či co vylepšit a změnit.

Své výtvory doneste na úřad v úředních hodinách nebo vhoďte do poštovní schránky úřadu

do 20. června 2023.

Burza veteránů a náhradních dílů – 17.6.2023

Zveme vás na 45. ZIonínskou burzu, kterou poprvé uspořádáme na novém místě. Přijed’te nakoupit, prodat, vyměnit nebo jen pokecat s přáteli. Čeká vás krásné prostředí jezdeckého areálu Veselých Čakovičky 57. Tam bude připraveno pivo, limo a něco dobrého k jídlu. Moc se na vás těšíme po tříleté pauze. Prodejní plochy jsou na trávě bez inženýrských sítí. WC zajištěno TOI budkami.

(Pokračování textu…)

ODEČTY ELEKTROMĚRŮ

V tomto roce zástupce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. nebude chodit ke všem odběratelům, z důvodu přechodu na samoodečty.

Více na: www.cezdistribuce.cz

Pouze u odběratelů, jimž nepřišel e-mail nebo sms zpráva ohledně samoodečtu, bude v termínu od 1. 6. do 15. 6. prováděn osobní odečet.

Konkrétní termín, ani seznam odběratelů, jichž se osobní odečet týká, ČEZ Distribuce ani přes žádost obce neposkytl.

Ukázka emailu :

SAMOODECET CEZ DISTRIBUCE
Dobrý den,

v tomto období standardně provádíme fyzický odečet na vašem odběrném místě.

V rámci zjednodušování a digitalizace přistupujeme ke stanovení vaší spotřeby elektřiny k ročnímu vyúčtování na základě samoodečtu, a proto bychom vás rádi požádali o nahlášení stavu vašeho elektroměru.

Žádost se vás týká bez ohledu na vámi zvoleného dodavatele elektřiny.

Předáte-li nám odečet do 23. 6. 2023, roční vyúčtování bude následně vystaveno na základě vámi dodaného odečtu elektroměru. Pokud to nestihnete, použijeme pro fakturaci odhad dle průměrné spotřeby vašeho odběrného místa za minulá období.
Jak můžete nahlásit odečet elektroměru:*

*V případě, že jste ve spojení s vaším dodavatelem, můžete stav elektroměru nahlásit přímo jemu.Jako důvod odečtu prosím zvolte periodický/fakturační odečet.

Pokud potřebujete poradit se čtením údajů z elektroměru, podívejte se na náš Průvodce elektroměry.

 

Děkujeme za spolupráci

ČEZ Distribuce, a. s.

Neodpovídejte prosím na tento e-mail, je generován automaticky. Přímé odpovědi na tento e-mail nebudou zpracovány.

Proč zadávat samoodečet distributorovi ČEZ Distribuce a. s. ?

Jako distributor od vás přijímáme odečty elektroměrů, na základě kterých vám dodavatel vystavuje roční vyúčtování.

Dodavatel je ten, kdo pro vás nakupuje elektřinu, kterou pak spotřebováváte a jeho název máte uvedený ve smlouvě nebo na faktuře.

Distributora si nevybíráte, ale je daný územím, ve kterém se nachází vaše odběrné místo. Naopak svého dodavatele si vybíráte nezávisle na území.

Víte, že distribuční soustavu v České republice spravují 3 distributoři elektrické energie?

Ti zajišťují, aby elektřina proudila bezpečně a spolehlivě až k vám. Kromě přenosu elektrické energie řeší také případné poruchy nebo havárie distribuční sítě.

 

ČEZ Distribuce

STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ

Občané obce, kteří nesouhlasí s navýšením hlukových limitů po celé ČR, mohou přijít podepsat petici žádající odložení účinnosti příslušného nařízení vlády, a to

  • v pátek 9. 6. před obecní úřad, do knihovny, do obchodů s potravinami a do zahradnictví
  • a v průběhu víkendu do zahradnictví a do Potravin u hřiště.

e-petice.cz STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ
STOP NAVÝŠENÍ HLUKOVÝCH LIMITŮ
ID petice: 4381

URL petice: https://e-petice.cz/petitions/stop-navyseni-hlukovych-limitu-1.html

Tvůrce petice: Klečka Martin, Mnetěš
e-petice.cz
strana ….
Podpis:
Příjemce: Premiér ČR Petr Fiala

My, níže podepsaní, prostřednictvím této petice žádáme Vládu ČR o odložení účinnosti nařízení vlády č.
433/2022 Sb. k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější.
V prosinci r. 2022 schválila vláda nařízení vlády č. 433/2022 Sb., kterým se mění NV č. 272/2011 Sb., o ochraně
zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací (dále také jako „novela nařízení vlády“ nebo „nařízení vlády“). To
má nabýt účinnosti dne 1. července 2023. I přesto, že deklarovaným cílem této novely nařízení vlády je snaha
opustit režim tzv. „staré hlukové zátěže“ (dále také jako „SHZ“), který byl historicky přijímán jen jako přechodné a
mimořádné opatření a pouze pro velmi specifické případy, mimo jiné i z důvodu jeho zřejmých zdravotních rizik,
výsledná podoba nařízení vlády ve skutečnosti v širokém rozsahu současné hlukové limity a přípustnost dalšího
hluku kolem nás výrazně navyšuje.
Režim SHZ již totiž nebude nadále jen výjimkou jako doposud, kterou bylo možné použít jen ve zvláštních
případech, ale touto novelou nařízení vlády se stává fakticky novou normou (byť sníženou o 2 dB) pro další tisíce
kilometrů silnic a železnic na celém území naší republiky. Vědecky prokázaným rizikům takto zásadně navýšených
hlukových limitů na zdraví tak budou nově a trvale vystaveny miliony občanů České republiky, kteří kolem
dopravních staveb žijí.
I přesto, že předmětné nařízení vlády výrazně ohrožuje ochranu veřejného zdraví před hlukem, ve
prospěch ulehčení výstavby liniových staveb a developerské výstavby, důvodová zpráva k novele
nařízení vlády nepřináší žádné informace či vědecky ověřené závěry týkající se dopadů takto zásadně
navýšených hlukových limitů na lidské zdraví ani jakékoliv jiné prověření jejich zdravotní
nezávadnosti. Ve schvalovacím procesu také nebyl předložen ani jeden konkrétní případ, který by
dokazoval, že jediná možnost snížení hluku u dopravních staveb je zvýšení hlukových limitů.
Žádáme premiéra ČR Petra Fialu, aby aktivně konal a v této podobě nabytí účinnosti nového nařízení
vlády zabránil. Vzhledem k navázání účinnosti nového nařízení vlády na novelu stavebního zákona (u které byl
schválen odklad účinnosti), jej žádáme, aby se nejprve osobně zasadil o odložení účinnosti nařízení vlády č.
433/2022 Sb. k 1. lednu 2024, příp. na dobu pozdější.

Děkujeme.

Za petiční výbor
Martin Klečka
předseda spolku KORIDOR D8, z. s.
tel. 608 029 700
koridord8@gmail.com
www.koridord8.cz

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |