Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Co přinesly prosincové dny

Byť letošní prosinec připomíná spíš apríl, alespoň pár dní jsme si užili pořádnou zimu se vším všudy. Ledovka, která pokryla celou republiku se nám také nevyhnula. Doufejme, že toto extrémní počasí už nenastane. Zaměstnanci technických služeb vyjížděli i v noci a důležité úseky se snažili udržet alespoň trochu sjízdné. Když do toho ale začalo opět pršet a následně mrznout, sůl přestala účinkovat a vyjížděli znovu. Chtěla bych jim všem poděkovat. Minulé roky byl nejkomplikovanější úsek mezi Předbojí a Baští, jehož údržba byla na obcích. Pro letošní zimu se podařilo dohodnout se správou silnic, že si tento úsek vezmou na starost.

V prosinci došlo již ke kompletnímu dodělání provizorní střechy na sýpce, včetně bleskosvodů a okapů. V únorovém zpravodaji budou i některé fotografie a podrobnější informace.

V Líbeznicích proběhlo další setkání zástupců obcí na Svazku obcí Pod Beckovem. Této schůzky se zúčastnil i pan ředitel místní školy, který seznámil přítomné s tím, že připravuje se svými kolegy souhrnné informace pro rodiče budoucích prvňáčků. Zhruba v druhé půli ledna je uveřejní jak škola, tak všechny spádové obce.

Jistě jste zaznamenaly nové kontejnery na oblečení. Odkládat do nich můžete oblečení a doplňky jak pro děti, tak i dospělé. Prosíme pouze o čisté neroztrhané oblečení. Na hadry je určen kontejner na sběrném dvoře.

Vedení obce mělo v prosinci řadu jednání. Se společností Enovation ohledně možných dotačních programů, firmou Mobysis, která zajišťuje pro obce službu rozesílání emailů nebo zpráv do aplikace. Zároveň se dá využít i na placení poplatků. V tomto případě nám do jednání vstoupily nemoci, nejdříve z jedné, pak i z druhé strany. V jednáních budeme pokračovat hned v lednu. Proběhl i kontrolní den na čističce a pak i schůzka s vedením VakBeroun, naším provozovatelem čističky, nejen ohledně poplatků za vodné a stočné pro příští rok, ale i o možném napojování nových objektů na čističku. Podrobné informace brzy najdete na internetových stránkách i v únorovém zpravodaji.

V lednu nás čekají prezidentské volby. První kolo 13. a14. ledna a případné druhé kolo o 14 dní později. Volební místnost bude opět na obecním úřadě. Podrobné informace k volbám připravila paní Mgr. Pátková a najdete je v samostatném příspěvku na webu obce.

Doufejme, že následující rok bude mnohem mnohem lepší. Hlavně si přejme ukončení nesmyslné války, která tolik ovlivnila prakticky už celý svět. A hlavně zdraví, bez kterého to nejde.

Vedení obce a její zaměstnanci vám přejí úspěšný vstup do nového roku 2023.

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |