Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Informace pro budoucí prvňáčky – školní rok 2023/2024

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

školní rok 2023/2024 bude náročný pro všechny zúčastněné. Mají vzniknout detašovaná pracoviště líbeznické školy pro budoucí prvňáčky. I když tato pracoviště nebudou v areálu školy, budou její součástí. Z tohoto důvodu budou všechna organizační rozhodnutí v kompetenci pana ředitele PhDr. Františka Grunta.

V tomto týdnu dojde ke schůzce mezi vedením školy, učiteli a starosty spádových obcí. Učitelé líbeznické školy už řadu let pracují v náročných podmínkách, a tak mají právo být informováni jako první. Poté vedení školy zveřejní na svých internetových stránkách konkrétní informace ohledně nového školního roku, včetně zápisů apod. Následně tuto zprávu zveřejní na svých internetových stránkách i všechny spádové obce.

V Bašti se plánují dvě třídy pro 64 dětí. Ty by měly vzniknout z velkého sálu komunitního centra. Tato stavba byla financována z dotací, a tak se musí dodržet pravidla udržitelnosti projektu. V loňském roce již došlo k úpravě akustiky a odstranění stropního roštu ve velkém sálu. Tato změna byla dodatečně ohlášena a čekáme na její schválení, aby mohlo dojit k další úpravě tohoto prostoru.

 

Další informace budeme průběžně uveřejňovat na webových stránkách obce.

 

Hezké lednové dny.

Kateřina Nováková

Starostka obce

 

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |