Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Zprávy z obce

Vážení spoluobčané,

dnes vyvrcholí nejdůležitější křesťanské svátky, a tak vám k velikonoční nadílce přinášíme i pár informací z obce.

Asi nejvíce rezonujícím tématem je úprava komunitního centra pro potřeby školy. Po výtkách o nenahlášení změn rekonstrukce sálu, jsme ještě museli doložit průzkum hodnocení KC občany, který se konal na přelomu roku. Jeho každoroční dokládání je jednou z mnoha podmínek udržitelnosti programu. Mezi tím bohužel přišlo zamítavé stanovisko na plánované přepažení velkého sálu, čímž by vznikly dvě hezké a plnohodnotné třídy.  Jediná možnost, která nám zůstala, byla ta, že se pro potřeby školy využijí oba sály. Malý sál a polovina velkého sálu. Po pár dnech jsme se dozvěděli, že je celý tento záměr dost specifický a že byl podstoupen nadřízenému orgánu k rozhodnutí. Takže celá naše žádost byla předána na Ministerstvo pro místní rozvoj.

Každý týden jsme telefonovali a zjišťovali stav naší žádosti. Až v tomto týdnu jsme obdrželi souhlasné stanovisko. Teprve teď se může dokončovat projekt k povolení změny užívání, souhlas hygieny již máme, nicméně další nezbytné přípravy jsou stále před námi.

V každém případě třídy pro prvňáčky v Bašti budou !!!

Důležitým datem bude 23.květen. Ve velkém sále komunitního centra bude od 18.30 hod setkání s představiteli Stavební správy vysokorychlostních tratí, kteří představí celý plánovaný projekt vysokorychlostní trati Praha Drážďany. Ta se nás bude bezprostředně týkat, neboť povede na severním okraji naší obce, mezi Baští a Předbojí.

Ne příliš dobrá zpráva přišla od našeho provozovatele vodovodu a kanalizace, Vaku Beroun. Domluvili jsme se s vedením společnosti, že nám udělají analýzu spotřeby vody z řadu a její kapacity. Podle dostupných dat byl odběr vody po tři roky překračován a v loňském roce jsme se do limitu 82 tisíc m3 těsně vešli. Je tedy zřejmé, že pro již povolenou výstavbu nemáme dostatek vody! Proto jsme v minulých dnech zaslali žádost o navýšení množství vody pro naši obec. K tomuto tématu je nutné ještě doplnit, že vodojem u Líbeznic nedodá větší množství vody, pouze vyrovná velký odběr ve špičce!

A abychom to zakončili pozitivněji, čekají nás zajímavé akce, na kterých se budou podílet i naše spolky. Zábava v KC, dětský den, Den psa, rybaření pro děti… Termíny budou již brzy zveřejněny na webu a posléze i v dalším zpravodaji obce.

 

Veselé Velikonoce a hezké jarní dny přeje

Kateřina Nováková

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |