Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

Správa železnic v dubnu zahájí geologický průzkum

Od dubna letošního roku bude Správa železnic, státní organizace, prostřednictvím společností AZ GEO a CAD-ECO provádět v katastru naší obce geologické práce kvůli připravované stavbě vysokorychlostní železniční tratě (VRT) z Prahy do Drážďan. Průzkum se týká obcí na úseku plánované tratě mezi pražskou Balabenkou a sjezdem na Lovosice. Za příznivých klimatických podmínek práce skončí v druhé polovině srpna.

Výsledky průzkumu poslouží ke zjištění horninového prostředí v daném území a ke správnému zasazení stavby do terénu a jejímu založení.

Co to pro Bašť znamená?

K provedení průzkumu má oprávněný investor, v tomto případě Správa železnic nebo zmocněné osoby AZ GEO a CAD-ECO, pravomoc podle § 2f zákona
č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon). Mají však povinnost nejméně 14 dní před provedením průzkumu tuto událost oznámit majiteli pozemku.

V oznámení musí být uveden důvod provádění měření nebo průzkumných prací na nemovité věci, popis činností, které mají být provedeny, rozsah, způsob, termín
a upřesnění místa jejich provedení, označení oprávněného investora, jeho kontaktní údaje, datum vyhotovení oznámení a jméno, příjmení, funkce a podpis osoby oprávněné zastupovat oprávněného investora.

Správa železnic nás ujistila, že průzkum bude prováděn tak, aby občany v běžném životě neomezoval.

Jak průzkum probíhá?

Geologové na vybraném pozemku vyznačí místo, které si musí pro potřeby práce upravit. Podle povahy projektu půjde o plochu o velikosti zhruba čtyř parkovacích míst pro osobní vozidla. Pomocí techniky shrnou ornici, kterou uloží vedle místa průzkumu. Do vyhrabané plochy pak nasypou štěrk pro zpevnění povrchu a na něj umístí příslušnou techniku, která zajišťuje potřebné sondy. Průzkum může v daném místě trvat jeden až šest týdnů.

Po skončení prací jsou geologové povinni vrátit vše do původního stavu. To ověří porovnáním fotografií před a po skončení prací. Pokud majiteli pozemku vznikne újma, má právo na přiměřenou jednorázovou náhradu škody.

 

Další informace o připravované vysokorychlostní trati z Prahy do Drážďan naleznete na www.spravazeleznic.cz/VRT, případně na facebookové stránce www.facebook.com/SpravazeleznicVRT.

V případě dotazů můžete psát přímo na e-mail vrt@spravazeleznic.cz.

 

Děkujeme za pochopení.

Bc. Kateřina Nováková

Starostka obce

Načítací animace Načítání...
EAD Logo Trvá to moc dlouho?

Načíst znovu Načíst dokument znovu
| Otevřít Otevřít v nové kartě

 

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |