Bašť

Oficiální
web obce
Obec: Bašť
Kraj: Středočeský
Okres: Praha-východ
Telefon : +420 722 907 834
+ 420 283 981 065

ZŠ Líbeznice přijme ve školním roce 2023/24 všechny prvňáčky

Příprava stavby svazkové školy pokračuje výběrovým řízením na zhotovitele stavby.

Místa pro všechny školou povinné děti pro rok 2023/24 zajištěna

K zápisu do prvních tříd líbeznické školy přišlo v tomto roce rekordních 268 žáků. Po odečtení dětí s odkladem školní docházky, těch, kteří nastoupili na jinou školu a dětí, které neměly bydliště ve spádových obcích, bylo do prvních tříd přijato 220 dětí. Díky spolupráci všech obcí svazku Pod Beckovem a ZŠ Líbeznice se nakonec podařilo najít provizorní prostory pro všechny žáky v devíti nově otevíraných prvních třídách (1.A až 1.CH). Dvě třídy budou otevřeny přímo v budově líbeznické školy. Další třída bude v Líbeznicích umístěna v komunitním centru Archa. Po dvou třídách bude otevřeno v komunitním centru U Oličů v Bašti a v Centru volného času v Měšicích. V Nové Vsi budou pro výuku využity prostory knihovny. Zlonín pak zajistil kapacitu pronájmem prostor třídy v soukromé škole v Kojeticích. V současné době finišují nezbytné úpravy prostor pro výuku a probíhá výběrové řízení na dodávku nábytku a didaktických pomůcek. Většinu vybavení kupuje již přímo svazek, který jej po jejich dostavbě využije na nových pracovištích svazkové školy.

Výběrové řízení na zhotovitele stavby svazkové školy Pod Beckovem

Příprava stavby svazkové školy pokračuje výběrovými řízeními na zhotovitele stavby pro obě pracoviště. Koncem května vyhodnotil svazek nabídky na zhotovení stavebních prací pro pracoviště školy v Měšicích. Do výběrového řízení se nakonec přihlásily pouze tři stavební společnosti (ve srovnání s deseti firmami, které se zúčastnily prohlídkového dne). Svazek po otevření nabídek a srovnání nabídkových cen výběrové řízení z důvodů ekonomické nevýhodnosti zrušil. Následně svazek s ohledem na vysokou podobnost nabízených cen a některých rozpočtových položek podal podnět k prošetření možného kartelového spolčení k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Výběrové řízení na pracoviště v Měšicích bude svazek po optimalizacích některých částí projektu během následujících měsíců opakovat.

Stavební povolení pracoviště v Bašti nabylo právní moci posledního dubna, a tak po formální kontrole zadání výběrového řízení ze strany Ministerstva školství bylo možné počátkem června zahájit také výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací pro pracoviště v Bašti. Termín pro podání nabídek je konec července. Běžnou praxí bývá, že v případě dotazů a připomínky se lhůta pro podání nabídek prodlužuje. Dá předpokládat, že ani výběrové řízení v Bašti nebude výjimkou a lhůta bude o pár týdnů prodloužena.

Budou mít kam jít děti do školy v září 2024?

Po peripetiích se schválením navýšení dotace (svazek o navýšení vyjednával od dubna do listopadu 2022, dotace pak byla formálně přiznána v únoru 2023) a nyní i s výběrovým řízení na stavební práce je nyní již jasné, že se ani jedno pracoviště bohužel nepodaří otevřít do září 2024. Obce svazku nyní dokončují plán na zajištění potřebné kapacity pro žáky, kteří mají do 1. třídy nastoupit v září 2024. Cílem je, aby se všechny děti dostaly do školy tak, jak se to povedlo pro školní rok 2023/2024. Svazek předpokládá pokračování provizorních pracovišť, která jsou nyní zřizována i v příštím školním roce. Nadto v líbeznické škole dojde k uvolnění 5 tříd díky odchodu silnějšího ročníku v devátých třídách. Svazek má od září 2024 navíc přislíbenu jednu další třídu v soukromé škole v Kojeticích pro zlonínské žáky. Naděje, že i v září 2024 se opět všichni prvňáci dostanou do školy v okolí svého bydliště je tedy vysoká. Svazku zbývá zajistit prostory pro jednu až dvě zbývající třídy. Pokud víte o vhodném prostoru pro výuku, prosím dejte nám vědět na info@svazekpodbeckovem.cz

 

© 2022 Bašť - všechna práva vyhrazena | Webdesign: wp4you.cz |